شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۶ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ ای کریم آل طاها یا حسن زمینه ۵.۳ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۵۸۱ ۳۱۰
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ اونی که بیشتر از همه نگران حال منه شور ۶.۱ ۶:۱۳ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳۷۷
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ هر کی مشکلی با این بزم عزا داره شور ۴ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۳۱۹ ۲۹۲
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ میگذرونم من این شبا رو به یاد حرم شور ۴ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۵۹ ۶۰۸