بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸

بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۲ قطعه، ۸ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸ کاشانه عزا شد منزل علی زمینه ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۸۱۸ ۳۰۳
۲ بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸ تو رو حس می کنم نزدیک قلبم زمینه ۴.۲ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۸۵۱ ۴۹۱