بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸

بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸ کاشانه عزا شد منزل علی زمینه ۴ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۷۴۹ ۶۹۲
۲ بدرقه فاطمه (س) ۱۳۹۸ تو رو حس می کنم نزدیک قلبم زمینه ۴.۲ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۹۲۰ ۱۰۸۲