وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸ گدای خوشه چینم تا قیامت خرمن او را روضه ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۲۴۳۰ ۷۹۵
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸ کل اولادی فداک یا سیدی یا اباعبدالله زمینه ۴.۹ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۳۱۲۱ ۱۷۴۱