گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

از حسن عطایی، ۳۳ قطعه، ۲ ساعت و ۸ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ مسیح اگر شفا دهد بی تو شفا نمی شود زمینه ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۱۰۲۷ ۲۹۰
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ روز ازل از خاک کرب و بلا خدا گل تموم ماها رو سرشت شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۷۷۶ ۲۹۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ آقامی حرمم بسته به نیم نگاته واحد ۵ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۲۹۳ ۱۳۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ساقی ای گوهر نایاب اهل ولا واحد ۲.۸ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۲۵۳ ۱۱۸
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بهترین رفیقم تویی حسن شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۶۸۰ ۳۴۰
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ تو معرکه ها بی زره و بی سپره شور ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۴۳۹ ۲۳۶
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دنیامه کنج حرم آقامه شور ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۳۸۴ ۲۲۴
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ چون فاطمیه اول راه محرم است زمینه ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۹۱ ۱۱۷
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قاضی فقط خداست اینو یادت نره شور ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۲۷۷ ۱۶۱
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ باز این چه شورش است که در خانه علی است واحد ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۶۵ ۸۴
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بگم از کسی که علت همین دنیاست واحد ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۱۳۹ ۸۹
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سایه لطفت رو سرم شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۲۵ ۱۸۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قال المهدی فی بنت رسول الله شور ۲.۴ ۲:۲۲ ۰ ۰ ۲۶۵ ۲۱۳
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بی خبر از عالم رو به تو آوردم شور ۲.۵ ۲:۲۶ ۰ ۰ ۱۹۹ ۱۳۲
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ روزگار علی اگه میشه بیا نرو بمون کنار علی شور ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۳۴ ۱۳۴
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ پاشو یار علی زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۱۷۲ ۱۰۰
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دست تو افتاد رگ خواب این دل دیوونه شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۸ ۱۳۹
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ مولاتی همه انگیزه سربازاتی شور ۲.۲ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۳۴۰ ۱۶۲
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دنیا بدون تو برام شده مث قفس واحد ۴.۳ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۵۸ ۸۸
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ماشاءالله نوه حیدره جانم شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۲۰۹ ۱۴۸
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ غوغا شد سر پیراهن تو دعوا شد شور ۲.۲ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۲۲۲ ۱۴۱
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ انا لله انا لله روی نیزه است رأس ثارالله شور ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۲ ۱۵۰
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای یاور و یار جوونم بانوی من زمینه ۶ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۵۶ ۱۰۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ تو این روزگار تنهایی شور ۴ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۲۳۸ ۱۴۶
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به یاد آخرین دعات می میرم واحد ۳.۹ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۹۱ ۷۶
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ من مات علی حب زهرا مات سعیدا واحد ۵.۶ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۴۷ ۱۰۴
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قال المهدی فی بنت رسول الله شور ۳.۱ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۲۲۳ ۱۴۸
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ توی قلب من غصه و روی لبم آهه زمینه ۴.۶ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۴۶ ۱۰۸
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ همه پروانه و هیئت تو شمعه شور ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۳۶۱ ۱۸۰
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رو سرم سایه مادر دارم شور ۳.۸ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۲۳۸ ۱۴۶
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رحمت الله واسعه شور ۲.۱ ۱:۳۶ ۰ ۰ ۳۰۶ ۱۵۱
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مسافر علی واحد ۵.۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۴۴ ۹۲
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مادر آب و مادر خاک شور ۳.۴ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۶۷۳ ۳۴۱