گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

از حسن عطایی، ۳۳ قطعه، ۲ ساعت و ۸ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ مسیح اگر شفا دهد بی تو شفا نمی شود زمینه ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۵۹۴۴ ۱۵۴۲
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ روز ازل از خاک کرب و بلا خدا گل تموم ماها رو سرشت شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۲۵۵۶ ۱۵۱۳
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ آقامی حرمم بسته به نیم نگاته واحد ۵ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۱۳۴۶ ۸۰۱
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ساقی ای گوهر نایاب اهل ولا واحد ۲.۸ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۴۹۹ ۷۶۶
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بهترین رفیقم تویی حسن شور ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۱۴۷ ۱۶۵۳
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ تو معرکه ها بی زره و بی سپره شور ۳.۶ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۲۴۳۹ ۱۲۵۴
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دنیامه کنج حرم آقامه شور ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۸۷۲ ۱۰۶۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ چون فاطمیه اول راه محرم است زمینه ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۷۶۳ ۶۲۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قاضی فقط خداست اینو یادت نره شور ۳ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۶۳۱۷ ۱۸۴۲
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ باز این چه شورش است که در خانه علی است واحد ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۷۴۲ ۵۸۶
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بگم از کسی که علت همین دنیاست واحد ۴.۱ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۵۹۵ ۵۱۴
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سایه لطفت رو سرم شور ۲.۲ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۲۲۷۶ ۱۰۸۲
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قال المهدی فی بنت رسول الله شور ۲.۴ ۲:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۴۶ ۸۰۶
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بی خبر از عالم رو به تو آوردم شور ۲.۵ ۲:۲۶ ۰ ۰ ۸۵۱ ۷۰۶
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ روزگار علی اگه میشه بیا نرو بمون کنار علی شور ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۸۴۰ ۶۹۱
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ پاشو یار علی زمینه ۶ ۶:۱۷ ۰ ۰ ۷۸۱ ۶۳۴
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دست تو افتاد رگ خواب این دل دیوونه شور ۴.۳ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۷۵۲ ۶۵۹
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ مولاتی همه انگیزه سربازاتی شور ۲.۲ ۲:۰۹ ۰ ۰ ۲۲۱۷ ۱۰۶۷
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دنیا بدون تو برام شده مث قفس واحد ۴.۳ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۱۴۵۷ ۶۶۷
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ماشاءالله نوه حیدره جانم شور ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۲۲۳۲ ۹۶۰
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ غوغا شد سر پیراهن تو دعوا شد شور ۲.۲ ۲:۱۱ ۰ ۰ ۲۴۳۳ ۹۵۸
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ انا لله انا لله روی نیزه است رأس ثارالله شور ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۹۱۵ ۳۵۶۷
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای یاور و یار جوونم بانوی من زمینه ۶ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۶۱۶ ۶۱۴
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ تو این روزگار تنهایی شور ۴ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۸۸۰ ۷۱۷
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به یاد آخرین دعات می میرم واحد ۳.۹ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۴۶۰ ۴۹۸
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ من مات علی حب زهرا مات سعیدا واحد ۵.۶ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۷۱۴ ۵۷۶
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قال المهدی فی بنت رسول الله شور ۳.۱ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۸۷۲ ۶۹۹
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ توی قلب من غصه و روی لبم آهه زمینه ۴.۶ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۶۰۷ ۵۸۱
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ همه پروانه و هیئت تو شمعه شور ۴.۱ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۱۵۵۷ ۸۹۳
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رو سرم سایه مادر دارم شور ۳.۸ ۳:۳۱ ۰ ۰ ۸۶۷ ۷۷۹
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رحمت الله واسعه شور ۲.۱ ۱:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳۲ ۸۱۹
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مسافر علی واحد ۵.۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۶۰۱ ۶۶۸
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مادر آب و مادر خاک شور ۳.۴ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۴۱۱۴ ۲۱۵۰