میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

از محمد فصولی الكربلائي، ۶ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ اللهم صل علی فاطمه و ابیها سرود ۵.۱ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۸۷۶ ۳۲۱
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ داریم به دل گرمی طوفان نجف را سرود ۳.۴ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۱۳۸۴ ۳۸۶
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ ليلة الافراح | عربی ، فارسی سرود ۲.۲ ۲:۰۱ ۰ ۰ ۵۵۹ ۲۶۴
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ روحی روحی روحی | عربی ، فارسی سرود ۲.۲ ۲:۰۱ ۰ ۰ ۱۶۱۵ ۴۵۰
۵ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ امیر دو سرایی سرود ۲.۴ ۲:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۳۱ ۳۱۵
۶ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ جون جونم علیه سرود ۴.۲ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۸۸۲ ۵۳۱