وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ پریشونه حالم زار و دلغمینم زمینه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۲۳۷۲ ۸۰۴
۲ مادرم در گوش من خوانده است یا ام البنین واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۹۸۱ ۴۹۹
۳ می نویسم یا علی یا فاطمه واحد ۲.۴ ۲:۲۳ ۰ ۰ ۹۹۰ ۵۳۶
۴ خوابم نمی بره تا ندم آقا بهت سلام شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۱۲۳۵۳ ۳۸۲۳