گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج مهدی اکبری، ۵۹ قطعه، ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ مسلمم من سفیر پادشاه کربلام زمینه ۵.۲ ۵:۴۰ ۲ ۲ ۶۲۷۴ ۸۳۷۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسم الله روضه خون اومد ماه جنون شور ۶.۳ ۶:۴۶ ۲ ۲ ۱۰۸۱۰ ۱۱۳۳۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ کوفه نیا که وفا نداره واحد ۵.۹ ۶:۲۵ ۲ ۲ ۱۱۵۴۸ ۱۰۴۵۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ رفته عقلم از دست می زدمو شدم مست واحد ۴.۴ ۴:۴۲ ۲ ۲ ۶۰۲۹ ۱۰۱۹۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ آرزوی قلب خسته حرم حسین شور ۶.۳ ۶:۵۰ ۲ ۲ ۷۷۵۷ ۱۲۶۹۵
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ این زمین می خواد که ناله سر بده روضه ۶.۱ ۸:۴۷ ۲ ۲ ۲۸۲۷ ۸۸۸۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ السلام علی الحسین زمینه ۸.۷ ۹:۲۵ ۲ ۲ ۵۶۷۸ ۱۱۶۴۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ محرم اومد عزا برپا واحد ۷.۱ ۷:۴۲ ۲ ۲ ۳۵۲۹ ۱۲۵۹۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ من برات سینه زنم رخت مشکیت کفنم واحد ۴.۲ ۴:۳۳ ۲ ۲ ۴۸۱۳ ۷۵۰۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ ماه عزای حسین من اومدم شور ۷.۶ ۸:۱۵ ۲ ۲ ۶۱۴۹ ۱۳۱۱۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ عمه جان دوری و دلواپسی آمد به سر زمینه ۵.۵ ۵:۵۸ ۲ ۲ ۱۹۵۴ ۷۱۸۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بیا تا با شراب غم بسوزیم شور ۷.۲ ۷:۴۹ ۲ ۲ ۲۲۲۳ ۷۰۱۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ وای سرم شکسته بابایی واحد ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۲ ۲ ۶۶۵۶ ۱۲۶۲۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ می دونم این دلمو همه جا می کشونه واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۲ ۲ ۱۹۲۱ ۱۱۷۲۹
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ دوباره شبای جنونه دل دیوونه شور ۵.۲ ۵:۳۵ ۲ ۲ ۲۵۴۵ ۷۵۱۷
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ دل مجنون شیدا نمیشه واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲ ۲ ۳۲۸۲ ۶۲۹۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ دیوونگیامو ببخش گناهامو ندید بگیر شور ۴.۴ ۴:۴۶ ۲ ۲ ۱۹۱۱ ۵۵۸۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ بوی اسپند بوی دود بوی روضه حسین شور ۴.۶ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۶۹۳۷ ۶۶۲۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ منت گذاشتی رو سرم شور ۲.۶ ۲:۴۴ ۲ ۲ ۲۱۶۳ ۴۶۶۲
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ عزای دلم عزای حسین واحد ۷.۴ ۸:۰۴ ۲ ۲ ۱۸۷۶ ۷۱۹۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ ابری ترین ابر بارون چشمای غمگین و خیسم واحد ۳.۱ ۳:۱۹ ۲ ۲ ۲۸۸۹ ۵۷۹۷
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ ما در به دریم در پی کوی حسینیم واحد ۵ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۳۶۱۲ ۵۸۶۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ بی قرارم هروله و شور و شین دوست دارم شور ۲.۱ ۲:۱۳ ۲ ۲ ۱۴۰۲۰ ۱۱۱۶۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ باز هواییم کن هر چی دارم از بگیر کربلاییم کن شور ۴ ۴:۱۷ ۲ ۲ ۴۶۲۶ ۵۹۸۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسم الله بزم عزاداریه شور ۴.۳ ۴:۳۶ ۲ ۲ ۵۰۴۰ ۶۰۶۳
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ چه جور بمونم تو حرم زمینه ۷.۲ ۷:۴۸ ۲ ۲ ۲۰۵۲ ۸۵۱۴
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ یارم در به در کوچه دلدارم شور ۵.۸ ۶:۱۵ ۲ ۲ ۲۰۹۷ ۶۴۴۱
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ گناهم اینه غلامت هستم واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۲ ۲ ۲۰۴۱ ۷۶۵۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ اگر چه پستمو به عشقت مستمو شور ۳.۸ ۴:۰۴ ۲ ۲ ۱۴۸۷ ۴۸۱۱
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای خدا دل هراسان از عدو مانده حرم زمینه ۳.۶ ۳:۵۰ ۲ ۲ ۱۴۱۶ ۴۴۰۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسه گریه نکن شدم از شرمت آب شور ۴ ۴:۱۸ ۲ ۲ ۱۷۲۵ ۵۴۱۷
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ دلم گرفته به خدا از سوز گریه های تو واحد ۱۱.۷ ۱۲:۴۲ ۲ ۲ ۴۲۳۹ ۸۹۰۴
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ زیباترین آوایی عشق با تو شیدایی شور ۶.۳ ۶:۵۰ ۲ ۲ ۱۸۲۲ ۷۲۶۵
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ اکبرم قدری آهسته جداشو از حرم زمینه ۵.۸ ۶:۱۴ ۲ ۲ ۲۷۰۶ ۶۰۵۵
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ از عشقت در به درم آرزومه بیام حرم شور ۵.۸ ۶:۱۴ ۲ ۲ ۱۶۳۴ ۵۲۹۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ پاشو جون من جوون بابا واحد ۵.۲ ۵:۳۹ ۲ ۲ ۵۰۴۹ ۶۸۹۸
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای روح و روانم ای تاب و توانم واحد ۳.۷ ۴:۰۰ ۲ ۲ ۱۶۳۱ ۴۵۲۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ منو این هوای دلگیر شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۲ ۲ ۲۰۹۰ ۶۵۹۳
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا اخا ای به هر سختی پناه و یاورم زمینه ۴.۱ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۱۵۱۰ ۳۵۴۸
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ کربلا خبر نداری عمرمو به پات سوزوندم شور ۳.۸ ۴:۰۷ ۲ ۲ ۲۰۴۶۸ ۸۸۷۱
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ با دلی زیباپرست واحد ۵ ۵:۲۶ ۲ ۲ ۱۳۴۷ ۴۳۶۰
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ این سر نبود لایق سودای اباالفضل تک ۲.۸ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۱۶۱۹ ۴۴۳۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ زندگیمو میدم آقا بهر روضه ها شور ۲.۲ ۲:۱۹ ۲ ۲ ۱۳۸۶ ۴۰۰۹
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ ذکر جنونم ذکر حسینه شور ۴.۸ ۵:۰۸ ۲ ۲ ۱۵۲۵ ۳۹۶۸
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ امیر لشکر من پاشو برادر من زمینه ۵.۴ ۵:۴۹ ۲ ۲ ۳۱۱۳۲ ۹۸۹۸
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ زیر بارون آسمون همیشه غربت داره شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۲ ۲ ۳۷۹۹۶ ۱۲۱۵۳
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ کم کم ببین تنهاییم را واحد ۱۱ ۱۱:۵۷ ۲ ۲ ۲۸۹۰ ۹۹۱۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ ارباب منی بیمار توام واحد ۴.۵ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۱۵۸۴ ۵۹۹۹
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ ساقی میخانه عشق مولا اباالفضل تک ۲.۴ ۲:۳۱ ۲ ۲ ۱۶۶۳ ۳۹۷۵
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ ساقی بده پیمانه ای مستم خمار و بی قرار شور ۳.۵ ۳:۴۵ ۲ ۲ ۲۰۷۱ ۵۱۲۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ دوباره شبای جنونه دل دیوونه شور ۴.۵ ۴:۴۸ ۲ ۲ ۳۵۷۳ ۵۰۴۶
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ ناله هایی عجیب صوت امن یجیب شور ۱۲ ۱۳:۰۴ ۲ ۲ ۳۵۳۰ ۷۱۵۷
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ بچه ها دعا کنید فردا نیاد واحد ۹.۵ ۱۰:۲۲ ۲ ۲ ۲۸۸۹ ۹۳۱۸
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ از دست مولا ساغر می گیریم واحد ۴.۱ ۴:۲۸ ۲ ۲ ۱۵۷۶ ۵۱۲۶
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ دوباره دلم با شور و شعف شور ۴ ۴:۱۷ ۳ ۳ ۱۶۲۳ ۴۱۶۵
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ذکر قلبم همه جا فقط کرب و بلا شور ۴ ۴:۱۶ ۲ ۲ ۱۴۰۰ ۴۲۸۴
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفتم برم گردان نمی خواهم بمانی شور ۸.۷ ۹:۲۴ ۲ ۲ ۵۸۱۸ ۵۸۳۸
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ آروم آروم میره دل به سوی حرم شور ۴.۵ ۴:۵۰ ۲ ۲ ۷۹۷۳ ۶۱۶۰
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ ذکر لبم حرم همیشه شور ۳.۱ ۳:۲۲ ۲ ۲ ۲۱۷۹ ۶۳۹۲