گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج مهدی اکبری، ۵۹ قطعه، ۵ ساعت و ۴۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ مسلمم من سفیر پادشاه کربلام زمینه ۵.۲ ۵:۴۰ ۲ ۲ ۶۱۸۷ ۸۱۶۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسم الله روضه خون اومد ماه جنون شور ۶.۳ ۶:۴۶ ۲ ۲ ۱۰۵۹۶ ۱۱۱۰۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ کوفه نیا که وفا نداره واحد ۵.۹ ۶:۲۵ ۲ ۲ ۱۱۰۳۸ ۱۰۲۱۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ رفته عقلم از دست می زدمو شدم مست واحد ۴.۴ ۴:۴۲ ۲ ۲ ۵۸۳۵ ۹۹۸۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ آرزوی قلب خسته حرم حسین شور ۶.۳ ۶:۵۰ ۲ ۲ ۷۶۷۵ ۱۲۵۰۰
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ این زمین می خواد که ناله سر بده روضه ۶.۱ ۸:۴۷ ۲ ۲ ۲۷۸۵ ۸۷۲۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ السلام علی الحسین زمینه ۸.۷ ۹:۲۵ ۲ ۲ ۵۵۴۶ ۱۱۴۵۵
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ محرم اومد عزا برپا واحد ۷.۱ ۷:۴۲ ۲ ۲ ۳۴۷۶ ۱۲۴۱۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ من برات سینه زنم رخت مشکیت کفنم واحد ۴.۲ ۴:۳۳ ۲ ۲ ۴۴۷۳ ۷۳۰۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ ماه عزای حسین من اومدم شور ۷.۶ ۸:۱۵ ۲ ۲ ۶۱۰۴ ۱۲۹۳۳
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ عمه جان دوری و دلواپسی آمد به سر زمینه ۵.۵ ۵:۵۸ ۲ ۲ ۱۹۱۲ ۶۹۹۴
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ بیا تا با شراب غم بسوزیم شور ۷.۲ ۷:۴۹ ۲ ۲ ۲۱۵۴ ۶۸۵۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ وای سرم شکسته بابایی واحد ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۲ ۲ ۶۴۸۰ ۱۲۴۰۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ می دونم این دلمو همه جا می کشونه واحد ۵.۸ ۶:۱۷ ۲ ۲ ۱۸۸۲ ۱۱۵۵۹
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ دوباره شبای جنونه دل دیوونه شور ۵.۲ ۵:۳۵ ۲ ۲ ۲۴۸۹ ۷۳۶۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ دل مجنون شیدا نمیشه واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲ ۲ ۳۰۲۵ ۶۱۳۲
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ دیوونگیامو ببخش گناهامو ندید بگیر شور ۴.۴ ۴:۴۶ ۲ ۲ ۱۸۵۳ ۵۴۲۴
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ بوی اسپند بوی دود بوی روضه حسین شور ۴.۶ ۵:۰۰ ۲ ۲ ۶۵۲۶ ۶۳۹۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ منت گذاشتی رو سرم شور ۲.۶ ۲:۴۴ ۲ ۲ ۲۰۸۴ ۴۵۱۰
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ عزای دلم عزای حسین واحد ۷.۴ ۸:۰۴ ۲ ۲ ۱۸۴۰ ۷۰۵۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ ابری ترین ابر بارون چشمای غمگین و خیسم واحد ۳.۱ ۳:۱۹ ۲ ۲ ۲۷۴۴ ۵۶۱۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ ما در به دریم در پی کوی حسینیم واحد ۵ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۳۴۳۹ ۵۷۱۷
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ بی قرارم هروله و شور و شین دوست دارم شور ۲.۱ ۲:۱۳ ۲ ۲ ۱۳۸۸۷ ۱۰۹۶۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ باز هواییم کن هر چی دارم از بگیر کربلاییم کن شور ۴ ۴:۱۷ ۲ ۲ ۴۴۱۴ ۵۸۱۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسم الله بزم عزاداریه شور ۴.۳ ۴:۳۶ ۲ ۲ ۴۷۶۰ ۵۸۹۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ چه جور بمونم تو حرم زمینه ۷.۲ ۷:۴۸ ۲ ۲ ۲۰۱۸ ۸۳۹۲
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ یارم در به در کوچه دلدارم شور ۵.۸ ۶:۱۵ ۲ ۲ ۲۰۱۸ ۶۳۱۶
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ گناهم اینه غلامت هستم واحد ۵.۷ ۶:۰۷ ۲ ۲ ۱۹۴۴ ۷۵۱۹
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ اگر چه پستمو به عشقت مستمو شور ۳.۸ ۴:۰۴ ۲ ۲ ۱۴۳۷ ۴۷۰۱
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای خدا دل هراسان از عدو مانده حرم زمینه ۳.۶ ۳:۵۰ ۲ ۲ ۱۳۶۹ ۴۲۸۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ بسه گریه نکن شدم از شرمت آب شور ۴ ۴:۱۸ ۲ ۲ ۱۶۸۴ ۵۲۸۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ دلم گرفته به خدا از سوز گریه های تو واحد ۱۱.۷ ۱۲:۴۲ ۲ ۲ ۳۶۰۰ ۸۷۰۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ زیباترین آوایی عشق با تو شیدایی شور ۶.۳ ۶:۵۰ ۲ ۲ ۱۷۷۱ ۷۱۴۷
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ اکبرم قدری آهسته جداشو از حرم زمینه ۵.۸ ۶:۱۴ ۲ ۲ ۲۶۵۵ ۵۹۱۱
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ از عشقت در به درم آرزومه بیام حرم شور ۵.۸ ۶:۱۴ ۲ ۲ ۱۵۸۱ ۵۱۸۰
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ پاشو جون من جوون بابا واحد ۵.۲ ۵:۳۹ ۲ ۲ ۴۶۲۰ ۶۷۱۱
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای روح و روانم ای تاب و توانم واحد ۳.۷ ۴:۰۰ ۲ ۲ ۱۵۵۶ ۴۳۸۷
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ منو این هوای دلگیر شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۲ ۲ ۱۹۸۵ ۶۴۶۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا اخا ای به هر سختی پناه و یاورم زمینه ۴.۱ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۱۴۳۲ ۳۴۲۶
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ کربلا خبر نداری عمرمو به پات گذاشتم شور ۳.۸ ۴:۰۷ ۲ ۲ ۱۵۸۲۱ ۷۴۷۸
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ با دلی زیباپرست واحد ۵ ۵:۲۶ ۲ ۲ ۱۲۵۶ ۴۲۳۹
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ این سر نبود لایق سودای اباالفضل تک ۲.۸ ۳:۰۱ ۲ ۲ ۱۵۰۹ ۴۳۱۲
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ زندگیمو میدم آقا بهر روضه ها شور ۲.۲ ۲:۱۹ ۲ ۲ ۱۳۱۴ ۳۹۰۱
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ ذکر جنونم ذکر حسینه شور ۴.۸ ۵:۰۸ ۲ ۲ ۱۴۷۱ ۳۸۴۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ امیر لشکر من پاشو برادر من زمینه ۵.۴ ۵:۴۹ ۲ ۲ ۳۰۰۱۵ ۹۶۴۰
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ زیر بارون آسمون همیشه غربت داره شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۲ ۲ ۲۸۷۶۹ ۹۸۸۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ کم کم ببین تنهاییم را واحد ۱۱ ۱۱:۵۷ ۲ ۲ ۲۸۰۰ ۹۸۰۳
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ ارباب منی بیمار توام واحد ۴.۵ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۱۵۱۷ ۵۸۸۸
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ ساقی میخانه عشق مولا اباالفضل تک ۲.۴ ۲:۳۱ ۲ ۲ ۱۵۹۹ ۳۸۷۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ ساقی بده پیمانه ای مستم خمار و بی قرار شور ۳.۵ ۳:۴۵ ۲ ۲ ۱۹۷۲ ۴۹۹۵
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ دوباره شبای جنونه دل دیوونه شور ۴.۵ ۴:۴۸ ۲ ۲ ۳۴۳۷ ۴۹۲۳
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ ناله هایی عجیب صوت امن یجیب شور ۱۲ ۱۳:۰۴ ۲ ۲ ۳۴۵۲ ۷۰۴۵
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ بچه ها دعا کنید فردا نیاد واحد ۹.۵ ۱۰:۲۲ ۲ ۲ ۲۸۳۰ ۹۱۸۹
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ از دست مولا ساغر می گیریم واحد ۴.۱ ۴:۲۸ ۲ ۲ ۱۴۴۸ ۵۰۰۱
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ دوباره دلم با شور و شعف شور ۴ ۴:۱۷ ۳ ۳ ۱۵۷۴ ۴۰۴۸
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ذکر قلبم همه جا فقط کرب و بلا شور ۴ ۴:۱۶ ۲ ۲ ۱۳۷۵ ۴۱۸۷
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفتم برم گردان نمی خواهم بمانی شور ۸.۷ ۹:۲۴ ۲ ۲ ۵۴۴۷ ۵۶۸۲
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ آروم آروم میره دل به سوی حرم شور ۴.۵ ۴:۵۰ ۲ ۲ ۷۳۹۵ ۵۹۶۳
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ ذکر لبم حرم همیشه شور ۳.۱ ۳:۲۲ ۲ ۲ ۲۱۰۸ ۶۲۸۲