آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۷۳

۷۳۳۳۵۹

۵۶۶۶۰۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۷۰

۴۶۷۸۹۶

۳۵۷۸۲۹
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۵۴

۲۲۳۸۳۲

۵۳۰۶۰۳
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۷

۴

۵۶۶۶۴۸

۱۴۲۰۶۶
۵ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴

۷

۵۵۴۸۴۵

۱۴۱۷۱۳

ترک ها
۱ جلوی آیینه خودمو می بینم

۵۴۰۱۳۵

۱۲۷۳۷۶
۲ تو دل غم مونده یه ماتم مونده

۴۵۹۰۴۴

۱۱۰۲۰۷
۳ منو رهام نکن که جَلد گنبدم

۲۵۱۳۸۰

۶۷۹۹۸
۴ دوباره مضطرم حرم حرم حرم

۲۳۱۸۹۴

۶۰۵۹۵
۵ ای قدر قدرت اباالفضل

۱۳۱۷۶۵

۳۶۴۵۰