آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۷۳

۷۵۲۸۷۳

۵۷۱۵۲۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۷۰

۴۸۰۴۲۳

۳۶۱۵۶۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۵۴

۲۲۶۷۵۲

۵۳۱۹۹۶
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۷

۴

۵۸۹۹۱۴

۱۴۶۵۵۰
۵ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴ شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۴

۷

۵۶۷۳۷۴

۱۴۴۰۶۱

ترک ها
۱ جلوی آیینه خودمو می بینم

۵۶۲۳۴۵

۱۳۱۵۷۵
۲ تو دل غم مونده یه ماتم مونده

۴۶۴۴۴۴

۱۱۱۰۵۵
۳ منو رهام نکن که جَلد گنبدم

۲۵۵۵۶۹

۶۸۷۵۸
۴ دوباره مضطرم حرم حرم حرم

۲۳۴۵۶۶

۶۰۹۹۰
۵ ای قدر قدرت اباالفضل

۱۵۴۳۹۶

۴۱۵۹۴