آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۱۶۲۵۹۳۵

۸۶۱۶۳۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۱۰۴۱۶۱۳

۱۱۶۰۵۰۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۹۴۶۳۴۱

۹۳۹۴۰۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۷۱۸۸۶۲

۱۱۱۰۵۷۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۸۷

۱۰۷۷۷۴۵

۷۲۰۱۱۵

ترک ها
۱ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۵۶۸۵۹۱

۱۳۹۱۶۷
۲ لالایی لالایی شب مهتابه

۴۵۶۶۸۸

۱۱۹۱۳۳
۳ ببار ای بارون

۳۶۸۶۶۷

۱۹۶۲۴۵
۴ دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد

۳۸۸۲۹۶

۱۲۴۵۶۲
۵ حیدر حیدر اول و آخر حیدر

۳۰۷۳۷۸

۷۹۲۰۸