آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۱۳۵۳۴۰۴

۷۹۳۷۸۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۸۹۶۸۳۰

۱۱۲۱۵۶۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۸۵۱۱۰۸

۹۱۲۷۱۲
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۶۳۶۵۶۳

۱۰۸۳۲۴۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۸۷

۹۴۵۴۱۷

۶۷۳۰۲۵

ویدئو ها
۱ مشکت صد پاره شده

۲۷۹۹۶۲

۵۳۶۷۸
۲ شب اول محرم سینه زنت آرزوشه

۱۵۸۸۸۴

۳۷۳۲۱
۳ لالایی گلم لالا مهتاب اومده بالا

۱۱۴۹۱۵

۲۲۸۸۹
۴ دیوونه منم عاشقی که دلخونه منم

۱۱۰۹۸۳

۲۱۱۰۴
۵ شوریده و شیدای توام

۹۲۹۰۱

۳۱۷۱۰

ترک ها
۱ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۴۸۴۲۶۳

۱۲۰۶۹۹
۲ ببار ای بارون

۳۴۴۳۱۶

۱۹۱۶۵۳
۳ لالایی لالایی شب مهتابه

۴۱۷۹۰۳

۱۱۲۱۷۷
۴ دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد

۲۹۰۷۲۳

۱۰۳۱۸۹
۵ روزای بی تو چه غمگینه

۱۸۶۲۹۲

۱۳۶۸۵۱