آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۶۱

۱۸۵۵۱۵۷

۹۲۱۳۲۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

۶۱

۱۱۲۸۵۷۲

۱۱۸۶۶۲۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) ) گلچین محرم ۱۳۹۲ ( مسجد الهادی (ع) )

۸۷

۱۰۰۳۱۴۶

۹۵۷۹۵۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ گلچین محرم ۱۳۹۰

۷۰

۷۶۵۶۸۹

۱۱۲۹۹۷۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۸۷

۱۱۴۷۸۰۲

۷۴۵۰۴۲

ترک ها
۱ یه قلب مبتلا تو این سینه ست

۵۹۸۹۷۴

۱۴۵۱۶۶
۲ لالایی لالایی شب مهتابه

۴۶۴۱۵۶

۱۲۰۴۹۹
۳ ببار ای بارون

۳۷۸۶۴۷

۱۹۸۰۳۵
۴ دامن کشان رفتی دلم زیر و رو شد

۴۲۰۲۵۴

۱۳۰۲۱۸
۵ حیدر حیدر اول و آخر حیدر

۳۵۳۸۰۹

۸۸۰۰۳