گلچین جلسات هفتگی ۱۳۹۰

با دست خالی اومدم بروم نیار نداریمو

جواد مقدم

۴۳۶۴۳
۲۸۷۵۰
۲۳
با دست خالی اومدم بروم نیار نداریمو
یه عمریه که میخورم چوب ندونم کاریمو
از وقتی که یادم میاد توی گناه غوطه ورم
می خوام به تو تکیه کنم دیگه شکسته کمرم
این دل رسوا میدونی مجنون خیلیا بوده
بیراهه رفته میدونم اسیر لیلیا بوده
به ریشه این دل من گناه خیلی تیشه زد
خودت میدونی خیلی از حرفا رو که نمی شه زد

الهی العفو بحق مهدی

خواستم بگم که بعد این بغیر تو دل نمیدم
این دلو دست عشقای هرزه و باطل نمی دم
کاری نمیکنم یه وقت شما رو آزرده کنه
نامه اعمالم یه وقت آقامو سر خورده کنه
از خونتون نرونیم که خونه امیدمه
گدایی کردن از شما این عادت همیشمه

الهی العفو بحق مهدی

ترسم اینه به عاشقت یه وقت امون نده اجل
حالا که زنده ام می خونم بقیة‌ الله العجل
غروب جمعه این دلو غربتت آشوب می کنه
فقط آقا اومدنت حال منو خوب می کنه
اگه قبولم می کنی ای مهدی صاحب زمان
سه شنبه ها به عشق تو بیام پیاده جمکران

الهی العفو بحق مهدی