گلچین محرم ۱۳۹۰

دل دل تو رو می خواد چجوری حرمت بیاد

جواد مقدم

۱۰۹۵۹
۲۳۱۰۰
۲۴
دل دل تو رو میخواد چجوری حرمت بیاد
من نوکر تواَم آقا منو نبر زِ یاد
یا از بهشت نگید یا که بگید و کم بگید
این دل یه جا دیگه ست برا من از حرم بگید
حرم حرم ای دل ای دل کبوترم ای دل ای دل
حرم نرم خونم اونجاست کجا برم ای دل ای دل

حرم حرم ای دل ای دل

قلبم وقف حرم فدای سر تو سرم
تا عمر دارم آقا خادم علی اکبرم
در شور و گریه ام با ذکر یا بنیه ام
آدم شدم بگم سگ در رقیه ام
مدد مدد یا رقیه شبیه زهرا رقیه
ان شاءالله یک شب جمعه بریم حرم با رقیه

حرم حرم ای دل ای دل

باز طاقتم بده شراب هیئتم بده
باز طاقتم بده چایی هیئتم بده
بهتر مستی کنم یه ذره تربتم بده
دل در تاب و تبه مستیِ دلم هر شبه
اون تربت که میگن خاک چادر زینبه
خدا خدا حق زینب مدد بده که مرتب
بگم حسین و بمیرم تا کربلا باشم امشب

حرم حرم ای دل ای دل