گلچین شهادت ۱۳۹۱

تو خواب دیدم خاک بقیع یه گنبد طلا روشه

حاج مهدی اکبری

۲۵۷۵
۳۵۷۶
۴
تو خواب دیدم خاک بقیع یه گنبد طلا روشه
توی حرم آینه کاری با یه ضریح شش گوشه
تو خواب دیدم کبوترا به روی گنبد میپرن
گلدسته های با صفا از زائرا دل میبرن
رو سر درا اذن دخول ایوونای طلا کاری
صفه برای خادمی غوغاست برای کفشداری
دخیل میبندن رو ضریح زائرای شکسته دل
حاجتاشونو میگرین مسافرای خسته دل
از هر طرف نگا کنی گنبد خضرا معلومه
دوره مستی اومده دوره نیستی تمومه
تو حرم ام البنین به پا شده سقاخونه
روضه ی سقا میخونن روضه خونش آقا مونه
تو خواب دیدم که تربت مادرمون پیدا شده
زمون انتقام از قاتلای زهرا شده
رضا محمدی