گلچین محرم ۱۳۹۱ ( مسجد الهادی (ع) )

سیزده ساله گلی بود ز گلزار حسن

حاج محمود کریمی

۱۱۲۰۶
۱۲۳۸۶
۹