گلچین محرم ۱۳۹۱

هر چه می خواهد دل تنگت بگو

جواد مقدم

۶۵۰۴
۷۲۲۳
۳۲
هر چه می خواهد دل تنگت بگو
آقات داره میشنوه ، آقات داره میشنوه
آقا من به پای تو می اُفتم ، آقا من به عشق تو مینازم
عمریه روی تو شده قبلم ، پس کعبمو دور تو میسازم
حسین ای دین و دنیایم ، حسین ای خواب و رؤیایم
حسین ای ذکر امروزم ، حسین ای ذکر فردایم

ثارالله اباعبدالله

هر چه می خواهد دل تنگت بگو
آقات داره میشنوه ، آقات داره میشنوه
آقا بوی جنت بوی فردوس ، بی عطر و بی بوی ضریحت نَه
آقا دست از دنیا میشه برداشت ، اما سَر از روی ضریحت نَه
دلای ما دلبر داره ، چشای ما گوهر داره
میخونیم تنها از عشقت ، صدامون تا جوهر داره

ثارالله اباعبدالله

هر چه می خواهد دل تنگت بگو
آقات داره میشنوه ، آقات داره میشنوه
سر به مُهر تربت دارم آقا ، اما سر به مُهره هنوز رازم
با عشق تو قبرم رو بشکافن ، بعد صد سال هم من تر و تازم
آوردم تو روضت مادر ، میمیرم تو روضت آخر
اِن شاءالله کربلایی شیم ، آقا هر چی زودتر بهتر

ثارالله اباعبدالله