گلچین محرم ۱۳۹۱

کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم

جواد مقدم

۹۴۹۵۳
۳۴۲۲۰
۳۵
کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم
محرمی کاش میشد که زائرت بودم
مسافرت بودم
ذکر حسین این شب ها شده گل آهنگم
از حرم اربابم نگو که دل تنگم
دوباره دل تنگم
من موج فراتم که همش در تب و تابم
از کرب و بلا برام نگین خیلی خرابم
دل تنگ حسینه
بین الحرمینه

کرب و بلا میدونی چقدر گرفتارم
کبوتر زخمی صحن علمدارم
سگ علمدارم
صحن چشام ابری بارون الماسه
روح و دل و جون من تو کف العباسه
دل پیش عباسه
کاشکی به زیارتش بشیم دوباره نائل
دل پر میزنه تا که میگن یاابوفاضل
ساقی مؤدب
ای حامی زینب