گلچین شهادت ۱۳۹۲

روزی به خدا بقیع را می سازیم

حاج عبدالرضا هلالی

۳۲۶۷
۲۸۴۵
۳
روزی به خدا بقیع را می سازیم
مثل حرم امام رضا می سازیم
بر روی چهار قبر خاکی آن روز
گلدسته و گنبد طلا می سازیم
لعنت الله علی من عاداک یا علی
اسدالله علی ولی الله علی یاحیدر...
آن روز مدینه کربلا خواهد شد
صحنین حسن دار الشفا خواهد شد
با همت شیعیان ایران آنجا
یک پنجره فولاد بنا خواهد شد
لعنت الله علی من عاداک یا علی
اسدالله علی ولی الله علی یا حیدر...
خسته شده ام از این همه ظلم فجیع
کوری عدو بگو به آوای رفیع
تا عمر بود به هشت شوال بگو
امروز بود روز جهانی بقیع
لعنت الله علی من عاداک یا علی
اسدالله علی ولی الله علی یا حیدر...
عمریست رهین منت زهرائیم
مشهور شده به عزت زهرائیم
مردیم اگر به قبرمان بنویسید
ما پیر غلام حضرت زهرائیم
لعنت الله علی من عاداک یا علی
اسدالله علی ولی الله علی یا حیدر...