گلچین محرم ۱۳۹۲

همه حاجت من همینه امیرم

جواد مقدم

۳۰۴۱۰
۲۱۳۷۵
۲۴
همه حاجت من همینه امیرم
حسینی بمونم حسینی بمیرم
نمک خورده ی سفرتم شاه بی سَر
همه هستیمو من گرفتم از این در
زِ یادم نبر اون نفسهای آخر
یه نوکر به جز اربابش کیو داره
چشام منتظر لحظه ی احتضاره
که آقام بیاد پا رو چشمام بذاره

حسین جان آقام جان آقام جان آقام ای

همه حاجت من همینه خدایی
یه روزی صِدام بزنن کربلایی
به دل من تمنای شیش گوشه دارم
نگاهی حسین بر دل بیقرارم
نگو باز بدم یا که من دل ندارم
منی که یه عمره تو خیمت دویدم
به غیر از تو هر کسی دل بُریدم
زد و مُردم و شیش گوشت رو ندیدم

حسین جان آقام جان آقام جان آقام ای

همه حاجتم اینه در تو فنا شَم
میمیرم یه روزی زِ دردت جدا شَم
ندارم تو دنیا به جز تو امیری
منو رد نکن که تو قلبم اسیری
زِ یادم نبر که زِ یادم نمیری
نخواه تا برم خوب میدونی نمیرم
من از روز اول به داغت اسیرم
ای اهل جهان بی حسین من میمیرم

حسین جان آقام جان آقام جان آقام ای