گلچین ۱۳۶۲

ای منی آواره قویان اباالفضل

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۱۴۹۹۴۰
۵۷۷۲۳
۱