شب هشتم محرم ۱۳۹۳

دل بی قرارم آره تویی همه کس و کارم

حاج حسین سیب سرخی

۱۳۱۱۵
۶۸۴۲
۹