۳ تیر ۱۳۹۴

گرفتارم گره افتاده تو کارم

جواد مقدم

۱۵۵۵۸
۵۵۶۲
۵
گرفتارم گِره افتاده تو کارم
ولی بازم تورو دارم چی کم دارم
دلم تنگه، بی تو بودن واسم ننگه
حرم چی شد، کجای کارم میلَنگه
مگه ارباب نوکرو یادش میره
کبوترو یادش میره
گداهایی که ایستادن دم دَرو یادش میره

حـسین جانم آقام آقام آقام آقام

کم آوردم کوله بار غم آوردم
ببین بازم رو به این پرچم آوردم
حلالم کن با یه جمله خوشحالم کن
یه کربلا تو برات امسالم کن
مگه ارباب گدا رو یادش میره
مگه مارو یادش میره
نمیتونم قبول کنم که بَدا رو یادش میره

حـسین جانم آقام آقام آقام آقام

تو بارونی تب اشکامو میدونی
چقدر خوبی بدی هامو میپوشونی
غلط کردم بطلب دورت میگردم
پشیمونم من از این دنیا دلسردم
مگه ارباب صدامو یادش میره
گریه هامو یادش میره
آخه مگه تذکره ی کربلامو یادش میره

حـسین جانم آقام آقام آقام آقام