گلچین رمضان ۱۳۹۴

فقیر محض رسیدم به پات محتاجم

حاج منصور ارضی

۱۱۳۱
۲۵۰۳
۱
فقیر محض رسیدم به پات محتاجم
تصدقی که زکل جهات محتاجم

غریق نفسم و درحال دست و پا زدنم
کسی نیامده بهر نجات محتاجم

سخن زیاد ولی حال عرض حاجت نیست
قلم که هست به قدری دوات محتاجم

مرا رفیق خودت کن به عافیت برسم
محل بده که به این التفات محتاجم

برای خلوت قبری که پیش رو دارم
به باقیات پراز صالحات محتاجم

برای رد شدنم از صراط میترسم
برای رد شدنم از صراط محتاجم

نه این که دین به زکاتم نیاز دارد نه.
که من به دادن خمس و زکات محتاجم

لبم هوایی بوسیدن ضریح رضاست
تو شاهدی که به طعم نبات محتاجم

برای سفره افطار نان نمیخواهم
فقط به کاسه ای آب فرات محتاجم

به اقتدای تن شاه وقت جان دادن
کفن که نه! به حصیر دهات محتاجم