شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۴

هوای کار مرا داشتی نفهمیدم

حاج حسین سیب سرخی

۷۶۷۱
۳۷۱۶
۴
زبان عرض دعای مرا درست کنید
نمی روم که مرا با بیا درست کنید
رفیق‌ها همه دورم زدند و تنهایم
خراب کردم اما شما درست کنید
خریدنی است بنای دل شکسته اگر
از این شکسته بنا ربنا درست کنید
هوای کار مرا داشتی نفهمیدم
دوباره کار مرا بی هوا درست کنید
برای من که نشسته کنار اهل سحر
از این به بعد لباس گدا درست کنید
حساب هم بکشید از گناه من امشب
ولی حساب مرا با رضا درست کنید
نمی روم ز در خانه اش به جایی تا
ز بنده، بنده‌ی خوب خدا درست کنید
اگر که راه ندارد مرا نبخشیدن
ولی یکی دو سفر کربلا درست کنید
اگر که کرب و بلا گوشه‌ حرم هم نه
بناست عاشقانت را کجا درست کنید
فقط به حرمت گودال قتلگاه حسین
مرا میان همین روضه‌ها درست کنید
هنوز این لب خشکیده آب می‌خواهد
که گفته پای سرش سر صدا، درست کنید
برای آن تن عریان اگر که هست کفن
اگر که نیست دو سه بوریا درست کنید