دل به تو دادم علی علی
حُرّ و آزادم علی علی
از نفس پای علی علی
عشقت افتادم علی علی
یا صفی الله علی علی
یا امین الله علی علی
من گرفتارم علی علی
ا حبیب الله علی علی
من گنهکارم علی علی
یا عزیز الله علی علی
من دوست دارم علی علی
یا ولی الله علی علی
هنگام محشر هنگامه تو
دست اهل جنت نامه تو
اقمار و خورشید و کهکشونا
می گردن دور عمامه تو
از اول روح والا علی بود
معمار عرش اعلا علی بود
از روزی که این عالم رو دیدم
قلب من ملک مولا علی بود

اول و اخر علی علی
ساقی کوثر علی علی
فاتح قلبم علی علی
فاتح خیبر علی علی
مظهر عدل و علی علی
طاهر و اطهر علی علی
وعده عشاق علی علی
جنت الحیدر علی علی
تا زنده ام بنده این درم
من تشنه ساقی کوثرم من
چه افتخاری بالا تر از این
که خاک نعلین حیدرم من
مستم از نور مشرقین تو
روشن از یا و لام و عین تو
گردنم آقا زیر دین تو
دین و دنیامه با حسین تو
حسین عشق و من مبتلاشم
حسین ارباب و من خاک پاشم
گریونم گریونش هر شب و روز
مجنونم مجنون کربلاشم