شب ششم محرم ۱۳۹۴

چقدر گفتم به تو نرو خیمه بمون

حمید علیمی

۵۷۱۳
۵۵۱۵
۳