شب اول فاطمیه اول ۱۳۹۴

ای علمدار به چشم نیمه باز خود ببین

حاج محمود کریمی

۲۰۰۶۸
۹۲۰۸
۲
ای علمدار به چشم نیمه باز خود ببین
ای علمدار که پیش من فتاده دست هات بر زمین
ای علمدار تویی یل امیر مومنین تمام ابروی ام البنین

ای علمدار تو رفتی و ز داغ رفتن تو پشت من شکست
ای علمدار ببین برادر تو خسته روی خاک ها نشست
ای علمدار کنار علقمه صدای ناله های فاطمست

ای جان جان عالمی فدای روح پاکت
ای جان جان فدای دست های روی خاکت
ای جان می شوم هلاک جسم چاک چاکت

ای علمدار در انتظار توست دخترم
ای علمدار برای تو قیامتی به پاست در حرم
ای علمدار تو را به خیمه ها نمیبرم دگر گذشته آب از سرم

ای علمدار به دامنش گذاشته سر تو را مادرم
ای علمدار به مادرم بگو که بی سپاه و بی برادرم
ای علمدار بگو که بی تو چقدر بی پناه و مظطرم

ای جان فرق تو شبیه فرق مرتضی دو تا شد
ای جان در کنار پیکر تو خون به پا شد
ای جان سرو قامت تو سهم نیزه ها شد

ای علمدار معلم تمام عاشقان شدی
ای علمدار تو در مقام طاعت و کمال قهرمان شدی
ای علمدار تو قبله حسینیان شدی به کشتی حسین بادبان شدی

ای علمدار ابوالفضایلی و اسم تو به درد ها دواست
ای علمدار تو بابا حاجتی و سائل تو حاجت رواست
ای علمدار صراط مستقیمی و راه توست راه راست

ای جان اب جاری حیات تشنه هایی
ای جان جان غیرت و اطاعت و وفایی
ای جان تا ابد وزیر شاه کربلایی