کربلا اکسیر مستی و جنونه
کربلا کرده این عاشقو دیوونه
حرم تو پر پریدن و حرم بی تو قلبم تو زندونه
کربلا کربلا ، کرب و بلا رؤیامه
حرم چیزی که از خدا میخوامه
دین و دنیاست ، خواب دیروز و امروز و فردامه
حرم رؤیامه ، حرم رؤیامه
روضت امیدم ، صدتا جنت رو پای تربت میدم
کِی میبری اَم ، خستم بس که عکس حرم بوسیدم
دنیامو میدم ، دنیامو میدم
صاحب جود و کرم
سیّدی اَللّهُم الرزقنا حرم

حرف نرفتن کربلات آسونه
ولی با هجرت کی زندگی میتونه
هر کی حرم رفته میگه براتِشو به رقیه تون مدیونه
کربلا کربلا ، کرب و بلا تسکینه
حک شده عکس شیش گوشت رو سینه
حرفم اینه پس کِی نوکر کربلاتو میبینه
حرفم اینه ، حرفم اینه
آقاجون ذکر نام حرمی که مستیش علَی الدَوامِه
رو لبهامه ، فکر و ذکرم دادن یک سلامه
از خدامه ، از خدامه
صاحب جود و کرم
سیّدی اَللّهُم الرزقنا حرم

عادتِ معشوقه با عاشق طنازی
کربلات میکنه با دل من بازی
جای بهشت بسه برام اگه تو قبرم یه شیش گوشه بسازی
کربلا کربلا ، کرب و بلاته آره
حرمی که نسخه ی مستی داره
ختم کاره ، دعا زیر قُبَّت ردخور نداره
ختم کاره ، ختم کاره
آقا از اصل و از ریشم ، زده دوری حرم آتیشم
باز اما با اذن رُقیت کربلایی میشم
صاحب جود و کرم
سیّدی اَللّهُم الرزقنا حرم