عطر چادرت عطر یاسه
مهر مادریت بی کرونه
می رسه به تو این سلاما
سلام مادر نمونه

الهی که همیشه سایه ت به سرم باشه
الهی که بگی این نوکر پسرم باشه

وقتی بهم بگی پسرم
منم صدات کنم مادر
بشم همونی که تو می خوای
بشم شبیه علی اکبر

مادر می خوام که خاک پات بشم
مادر الهی من فدات بشم

جانماز تو طاق عرشه
ای ترانه مادرونه
فاطمیه ها فصل عشقه
سلام مادر نمونه

غبار قدم تو فضه شده مادر جان
به کسی رو نزنم هرگز که تویی جانان

تویی دلیل خلقت من
تویی تو هستی حیدر
بذار مثل بچه سیّدا
به تو تا ابد بگم مادر

مادر تو سایه سر منی
مادر چه خوبه مادر منی