یادته گفتم منو ببر حرم
فکری برا این دل در به در کنم
می بینی جا موندم جا موندم جا موندم
اومدم تا شهرو با خبر کنم
دیدین می گفتم حرم جای بدا نیست
کرب و بلا که سهم این بی سر و پا نیست
مردم عالم حرم قسمت ما نیست
یه جا برا من توی اون شلوغیا نیست
باشه نمیام ولی یادت بمونه
کربلات انگار مالِ از ما بهترونه
دل می سوزونه که آخر جنونه
کاش یکی بود ما رو تا صحنت برسونه

التماست می کنم یه کاری کن برام
التماست می کنم بذار منم بیام

یادته اون شب چِقَدَر دلم گرفت
تا شنیدم بازم رفیقم زائره
این منم جا موندم جا موندم جا موندم
دوباره باید که آبروم بره
شاید که اصلا دیگه دوستم نداری
اسم منو چرا تو لیستت نمیاری
می دونی سخته همین چشم انتظاری
میشه اصلا خودت رو جای من بذاری
میرم نبینی دیگه چشم ترم رو
حتی نمیارم دیگه اسم حرم رو
پیش تو بالا نمیارم سرم رو
بجای من ببر زیارت مادرم رو

باشه انگار که نیام شما راضی تری
مثل هر دفعه فقط خوبا رو می بری