شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

باز می خوای ماهی دلش نگیره

جواد مقدم

۱۰۱۵
۲۲۱
۰
باز می خوای ماهی دلش نگیره
باز می خوای ماه عسل بگیری
باز دلت تنگه خدا میدونم
منو محکم تو بغل بگیری
ربّ شهر رمضان دلم میگه حسین جان
ربّ شهر رمضان دوسش دارم به قرآن

بالحسینُ بِکربلا ، دستمو بگیر ای خدا

روزه داری یعنی روضه داری
دلتو قد حرم درست کن
دم افطار با زبون روزه
چایی روضه رو هم درست کن
مهمون داری میکنی نمیگی جا کم اومد
ربّ شهر رمضان انگار محرم اومد

بالحسینُ بِکربلا ، دستمو بگیر ای خدا

چشمه ی اشکمو قطره قطره
قدر دریا میکنم با روضه
سر سفره میشینم با گریه
روزه مو وا میکنم با روضه
ربّ شهر رمضان آقامو تشنه کشتن
چشم زینب نگران تشنه با دِشنه کشتن

بالحسینُ بِکربلا ، دستمو بگیر ای خدا