چه تناسبی چه قرابتی ذکرت با می داره
این اصالت و این حلاوتو اسمت تا کِی داره
یا علی ، یا علی ، یا علی
ای همه شاهان جهان غلامت ، نور خدا در تو شده منجلی
دیدم که میگم شیعه های مولا جای خداحافظ میگن یا علی

یا علی ، یا علی ، یا علی ، یا علی

چه تسلط و چه سلابطی شاه خیبر داره
چه محبت و چه ارادتی بهش پیغمبر داره
یا علی ، یا علی ، یا علی
بازار دنیارو میگن شلوغه ، شلوغیاش دخلی به من نداره
هر کسی حُبش رو تو سینه داره براش خدا دست بزن نداره

یا علی ، یا علی ، یا علی ، یا علی

چه تجمع و چه جماعتی کلی نوکر داره
چه تعادل و چه عدالتی زهرا حیدر داره
یا علی ، یا علی ، یا علی
مام فلک مثل شما نزاده ، خدا بهم عشقتو هدیه داره
روزیم کن اربعین برم آقاجون از نجفت تا کربلا پیاده

یا علی ، یا علی ، یا علی ، یا علی