هوا هوای حسین هوای سینه زنی
به گردنم کِی آقا یه قلاده میزنی
منو صدا میزنی

مست چشماتم آخه خماره
یاری که دارم کسی نداره
چه کنم آقا تو قحطیِ عشق
بارون عشقت به من بباره

دلم برات تنگ شده

هوا هوای حسین هوا هوای حرم
هوای کرب و بلا دوباره زد به سرم
نکنه کربلا نَرَم

شده ام اَندر عشق تو مجنون
بیا برس بر داد دل خون
تورو جون زینب و رقیه
منو ببَر کربلا آقاجون

دلم برات تنگ شده

هوا هوای حسین هوای پُر شور و شِین
دلم میخواد بخونم روضه تو بین الحرمین
روضه ی اربابم حسین

هوا هوای حسین هوای خون و تپش
این دختر زهراست کسی نره سمتش

هوا هوای حسین هوای قاموسی
هوای معجر و خون روضه ی ناموسی

بمیره زینب کفن نداری
چرا تو سَر در بدن نداری
به تو دادم پیرُهن برادر
چرا داداش پیرُهن نداری

بمیره زینب برات