گلچین محرم ۱۳۸۸

لالا لالا گل بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره

جواد مقدم

۲۰۸۱۵۹
۶۲۴۱۹
۴
لالا لالا گل بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره
لالا لالا گل پرپر بخواب اصغر مادرت که شیر نداره
لالا لالا گل یاسم در هراسم حرمله تورو نبینه
قاتل تو پر زِ کینه در کمینه تا که یاسمو بچینه

بارون میباره از چشمام جون نداره پاهام موندم تنها
لرزه افتاده بر اعضام جون نده رو دستام جون بابا

علی لای لای علی

لالا لالا گل سنبل چه قشنگ زل زدی تو چشمای بابا
لالا لالا دل بریدی پر کشیدی از روی دستای بابا
وقتی ساقی آب نیاورد تشنه لب مُرد وقتی دیدم مادرت رو
دم گوشش گفتم آروم تا نشد دیر سیر نگاه کن اصغرت رو

آهِ غم میکشم از دل با خنده ی قاتل ، ای دل ای دل
راهِ خیمه رو گم کردم پر زِ غم و دردم ، ای دل ای دل

علی لای لای علی

لالا لالا ناله دارم بیقرارم دلم از داغ تو خونه
لالا لالا گل لاله به سه ساله چی بگم خدا میدونه
همه صبر و طاقتم رفت تا صدای کف و هلهله بلند شد
پیش چشمام زیر تیغ تیز دشمن حنجرت به پوست بند شد

خون شد دلم برای تو هنوز چشای تو نیمه بازه
میخوام دفنت تا که پرپر نشی زیر نعل تازه

علی لای لای علی