شال عمانی | طرح سها
 
قیمت: تومان

شال های عمانی که به تازگی در ایران عرضه می شود، دارای دوخت ظریف و طرح های متنوعی می باشد. این شال یا چفیه دارای دو رو می باشد و به همین دلیل مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. 

 شال عمانی طرح سها | چهار رنگ

حاشیه آبی، طوسی، سبز و قهوه ای