شال عمانی | طرح حنا
 
قیمت: تومان

شال های عمانی که به تازگی در ایران عرضه می شود، دارای دوخت ظریف و طرح های متنوعی می باشد. این شال یا چفیه دارای دو رو می باشد و به همین دلیل مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. 

 شال عمانی طرح حنا | سه رنگ

رنگ نارنجی و حاشیه قرمز، آبی و سبز