۱ حاج محمود کریمی حاج محمود کریمی

۳۷۶۵

۴۰۶۸۴۷۷۲

۲۵۵۵۵۹۴۹
۲ جواد مقدم جواد مقدم

۳۸۲۲

۳۷۱۹۹۵۶۳

۲۴۸۳۶۸۱۲
۳ حاج حسین سیب سرخی حاج حسین سیب سرخی

۳۲۴۵

۲۱۹۲۱۴۳۹

۱۶۵۶۵۷۷۱
۴ حاج سید مجید بنی فاطمه حاج سید مجید بنی فاطمه

۲۱۸۹

۱۸۹۸۸۵۶۹

۹۲۴۴۸۹۰
۵ حمید علیمی حمید علیمی

۱۹۶۱

۱۲۷۰۱۱۳۶

۸۶۳۶۶۹۲
۶ حاج عبدالرضا هلالی حاج عبدالرضا هلالی

۱۸۴۰

۸۶۲۶۸۲۴

۷۸۶۱۹۷۱
۷ حاج مهدی اکبری حاج مهدی اکبری

۲۴۰۸

۸۷۵۹۸۷۴

۶۶۱۸۳۸۰
۸ الحاج باسم الكربلائي الحاج باسم الكربلائي

۱۹۹۶

۸۵۲۱۹۰۱

۶۷۸۱۴۵۶
۹ حاج سید مهدی میرداماد حاج سید مهدی میرداماد

۱۴۶۷

۴۸۳۷۰۵۵

۴۴۷۹۹۷۱
۱۰ مرحوم سید جواد ذاکر مرحوم سید جواد ذاکر

۳۱۴

۶۰۶۲۰۴۷

۲۹۹۳۳۰۷