میلاد امام رضا (ع)
سلام سلطانم
تو چه کردی با قلبم
ای دردونه رسول الله
اگه راهم دوره دلم اما پر نوره
بر خلق چه حاجت بادا
تا حالا شده که خسته بشی دلت بگیره
بر خلق چه حاجت بادا
با پر و بال عاشقی می پرم من
ایران تحت فرامین علیست
منم مثل کبوتریم که افتاده به دام توأم
شب میلاد صحن چراغونیه
نوحه های حسینی
میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن
منم و این بی قراری
نوکر با اصالت اونی هست که
ای حسن و ملاحت
اسمت نبض قلب شیدا
آخرش یه روزی از عشق تو می میرم
نیزه را سرور من بستر راحت کردی
قلبم گرفتاره حالم پریشونت
جا داره تو سجده بگن همه عالمین
امید فردامه ضامن عقبامه
میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن