شهادت امام جواد (ع)
بشنوید آه غریب الغربا رو
می رسونه دلو امشب به مرادش
دوباره شد نمایان کربلا
بمیرم برا غربت اون کسی
دارم می سوزم از زهر کینه
تو از ازل جوادی و ما از ازل فقیر
نشسته اند ملائک به روی بام جواد
دشمنانت یک طرف آن آشنا از یک طرف
غریب و تنها نیمه جونه
دلم بی سوزه از غم
جوون امام رضا میزنه ناله ها
نوحه های حسینی
صدای شور میاد از بارون
نوحو علی الحسین
نگاهت بس که جذابه
سایت از سرم زیاده
آرزومه بمیرم واسه تو تا که جوونم
حرمت حسرتی شده که تو دلا مونده
لا حبیب الا کربلا
قلبم گرفتاره حالم پریشونت
جا داره تو سجده بگن همه عالمین
امید فردامه ضامن عقبامه
میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن