میلاد امام جواد (ع)
باز شب شادی و طرب شد
آسمان اشک شوق می بارید
نسیمی از سر زلفت بهار دنیا شد
جمعند همه دور و بر خانه سلطان
دوباره سرم در هوای شماست
مرغ دل زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد
می خونم با اهل آسمون
از باب الجواد تا باب المراد پر بگیر با انبیاء
ببین روی خدا را رخ نورالهدی را
مرغ دل زده بال و پر به کنار حریم تو یا جواد
معنی قرآن اول و پایان
میلاد حضرت امیرالمومنین (ع)
ها علی بشر کیف بشر
من المتمسكين | عربی ، فارسی ، اردو
علي شاه
حک شد روی قلب من نام شیر کردگار
أَمَلْ رُوحِي
اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد
خجسته باد نام خداوند
حیدر همه عاشق و تویی دلبر
علی صفات حق علی برکات حق
ای وجه خدا علی
حیدریم قلندرم