آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴

آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴

از الحاج باسم الكربلائي، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ مجانينك ۱۳ ۹:۲۵ ۵ ۵ ۱۶۲۴۳ ۲۸۸۰۹
۲ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ لا نلامُ ۱۵.۲ ۱۱:۰۱ ۵ ۵ ۷۲۹۱ ۱۷۳۸۳
۳ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ دمعة عطش ۱۵.۱ ۱۰:۵۵ ۴ ۴ ۶۹۴۲ ۱۶۸۸۵
۴ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ صاحت زينب ۱۱.۴ ۸:۱۷ ۴ ۴ ۷۱۰۵ ۱۶۰۶۷
۵ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ فداءً ۱۵.۸ ۱۱:۲۶ ۴ ۴ ۴۵۹۱ ۱۲۹۶۶
۶ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ يغادر كل ملك ۱۱ ۷:۵۸ ۵ ۵ ۳۱۴۴۹ ۱۷۱۰۸
۷ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ اتباهى بيكم ۱۲.۸ ۹:۱۵ ۴ ۴ ۴۶۹۰ ۱۳۲۴۲
۸ آلبوم مجانینک | محرم ۱۴۳۴ اباالفضل | فارسی ، عربی ۶.۷ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۱۶۵۷۱ ۲۵۲۹۶