گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از .، ۷۸ قطعه، ۹ ساعت و ۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ از حق سلام تا دم جان بخش جبرئیل روضه ۸.۷ ۹:۲۵ ۱ ۱ ۶۶۹۵ ۴۵۳۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ در کوفه غریبم من و یک یار ندارم زمینه ۴.۳ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۵۶۶۸ ۵۷۸۳
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ غریب و تنها کوچه ها براش عذاب آور شده زمینه ۵.۹ ۶:۲۲ ۱ ۱ ۳۸۴۵ ۴۷۸۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ در به در کوچه هایم نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۴۹ ۰ ۰ ۵۸۰۱ ۶۱۸۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۵۱۶۶ ۶۱۱۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حی علی العزا حی علی البکاء واحد ۵.۶ ۶:۰۰ ۱ ۱ ۶۳۱۲۱ ۱۸۸۳۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۳ ۳:۱۲ ۱ ۱ ۲۲۹۷ ۴۲۷۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این زن که از برابر طوفان گذشته بود روضه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۰ ۰ ۳۴۶۲ ۴۷۷۲
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خواهرت دل نگرونه زمینه ۶.۴ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۴۶۵۹ ۶۴۹۹
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ می زند آتش دمادم نوحه ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۴۲۳۱ ۶۴۱۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببار ای بارون ز چشمانم رسیده وقت جدایی واحد ۵.۲ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۵۴۴۹ ۶۷۲۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ منظومه شهادت و ایثار زینب است واحد ۳.۸ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۳۷۲۲ ۵۱۸۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمتو بردار بریم مدینه شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۵۳۳۵ ۸۰۸۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یک عمر انتظار کشیدم نیامدی روضه ۴.۵ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۳۵۷۷ ۴۷۶۹
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ خرابه تار تاره تاریک بی ستاره زمینه ۴.۴ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۳۱۴۳ ۵۰۶۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آمده ماه رقیه نوحه ۸.۸ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۳۰۰۱ ۴۹۰۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر واحد ۴.۱ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۳۰۱۰ ۴۸۹۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب دلم بی قرارته چشام عزادارته واحد ۴.۸ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۹۵۵۹ ۹۵۶۱
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ عجب روزی خدا بهم داد که نوکر حسین شدم شور ۳.۹ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۴۸۵۴ ۶۱۳۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من کیستم حر گنهکار تو هستم روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۵۵۹ ۴۱۹۹
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ با یه دل زار اومدم زمینه ۷.۴ ۸:۰۰ ۰ ۰ ۴۰۷۰ ۵۸۰۶
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ بنده شرمنده از راه نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۴۸ ۰ ۰ ۳۵۲۸ ۵۰۰۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ همه هستم فدای تو واحد ۵.۲ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۳۶۰۳ ۵۲۴۳
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ دعام اینه دلای محزون واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۲۸۵۶ ۴۵۶۷
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۴.۲ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۴۵۵ ۳۵۷۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه اش آخر فداکاریست روضه ۶.۷ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۲۱۷۰ ۴۱۶۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ پای برهنه بی سپر برای یاریت اومدم زمینه ۶.۱ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۳۳۷۵ ۴۴۹۶
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ با دل خون بی قرارم نوحه ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۰ ۰ ۲۹۵۵ ۴۷۴۲
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشک چشاش میده خبر دنیا شده مثل قفس واحد ۳.۸ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۲۹۰۴ ۴۵۷۰
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ فکر توام و صحن و سرایی که نداری واحد ۳.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۵۱۳۹ ۴۵۴۸
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل تو دلم دیگه نیست آقا واسه کربلا شور ۵.۱ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۲۰۰۶ ۳۶۹۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر که از عاشقی خبر دارد روضه ۱۲.۸ ۱۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۸۰۵ ۲۷۰۰
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ شاخه ی شمشاد حرم امانت برادرم زمینه ۶.۱ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۳۱۵۱ ۳۶۷۷
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یاور خون خدایم نوحه ۱۰ ۱۰:۴۹ ۰ ۰ ۲۲۱۲ ۳۳۶۱
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری هوای پر زدن با شور و شوقی بی بدل واحد ۴.۶ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۲۱۵۸ ۳۳۶۳
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ من از شوق بارون به دریا زدم واحد ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۳۶۹۷ ۳۶۹۰
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ به جز غمت آقا غمی تو سینه نیست شور ۵.۳ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۱۸۱۵ ۲۹۵۳
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ نم نم داره بارون میاد روضه ۹.۱ ۹:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۸۵۷ ۶۱۱۲
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خرابه تار تاره تاریک بی ستاره زمینه ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۲۲۱ ۴۶۸۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز می خوام مستی کنم بیرق غم بیارید واحد ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۹۶۱۷ ۵۵۸۶
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۲۸۰۵ ۶۶۶۴
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای به سر دست همه هست من روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۱۴ ۴۱۸۶
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاک روی لب تو رو با مژه هام جارو زدم زمینه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۲۶۷۲ ۴۴۷۱
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ تیر سه شعبه دوباره زد به دل من شراره نوحه ۱۱.۱ ۱۲:۰۶ ۰ ۰ ۳۹۹۰ ۴۶۰۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۶.۳ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۸۵۲۳ ۵۷۳۳
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۴.۲ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۳۴۱۸ ۴۹۳۲
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ من کیستم امام حسین مکررم روضه ۱۵.۳ ۱۶:۴۱ ۰ ۰ ۱۷۵۹ ۳۱۴۴
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ پاشو اذان گوی حرم اذان بگو برا دلم زمینه ۵.۴ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۳۹۵۴ ۵۸۳۶
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ در دل من آتش غم نوحه ۱۰.۳ ۱۱:۱۳ ۰ ۰ ۳۲۱۹ ۳۲۵۰
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ یا تربتا فیه الشفا یا کربلا یا کربلا واحد ۵.۴ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۳۸۰۶ ۳۶۸۰
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ من از شوق بارون به دریا زدم واحد ۲.۶ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۲۶۲۵ ۳۵۸۱
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ علی یارمه کس و کارمه شور ۲.۴ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۲۵۴۰ ۳۸۵۰
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ چشم انداخت ببیند همه صحرا را روضه ۱۵ ۱۶:۲۰ ۰ ۰ ۳۱۲۳ ۴۵۶۳
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ پر از زخمی قمرم قمرم زمینه ۶.۲ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۲۷۷۸ ۴۳۲۵
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ قد تو در خون نشسته نوحه ۸.۷ ۹:۲۴ ۰ ۰ ۳۷۵۲ ۴۳۴۱
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ داره دل علم می ریزه پاشو اباالفضل واحد ۷.۱ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۲۹۶۶ ۴۸۱۳
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشرب الما و اذکر یا حسین واحد ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۲۶۰۱ ۳۶۹۶
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ العطش کودکان ناله و اشک رباب شور ۶.۹ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۱۷۱۷ ۳۶۶۶
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره روضه آخر خدا به خیر کند روضه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۳۷۲۱ ۷۰۹۰
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من که با تو همسفر بودم زمینه ۵.۳ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۲۷۲۶ ۵۰۰۲
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ می روی ای جان زینب نوحه ۱۰.۷ ۱۱:۳۹ ۰ ۰ ۳۷۱۰ ۴۸۸۰
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورا شب اشک و گریه و دعا شور ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۴۷۴۹ ۴۸۶۷
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هیهات هیهات من الذله تک ۴.۳ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۵۵۳۷ ۴۲۴۵
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سرت یا اخا شد از تن جدا شور ۲.۵ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۷۸۵ ۴۲۳۹
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دستم از ضریحت کوتاهه شور ۲.۷ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۵۸۷۸ ۵۲۲۸