گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج سید مهدی میرداماد، ۷۸ قطعه، ۹ ساعت و ۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ از حق سلام تا دم جان بخش جبرئیل روضه ۸.۷ ۹:۲۵ ۱ ۱ ۶۵۳۴ ۴۳۷۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ در کوفه غریبم من و یک یار ندارم زمینه ۴.۳ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۵۵۷۴ ۵۶۲۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ غریب و تنها کوچه ها براش عذاب آور شده زمینه ۵.۹ ۶:۲۲ ۱ ۱ ۳۷۴۵ ۴۶۳۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ در به در کوچه هایم نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۴۹ ۰ ۰ ۵۵۱۹ ۶۰۳۸
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۱ ۱ ۵۰۷۳ ۵۹۶۷
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حی علی العزا حی علی البکاء واحد ۵.۶ ۶:۰۰ ۱ ۱ ۶۲۳۶۳ ۱۸۵۹۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۳ ۳:۱۲ ۱ ۱ ۲۲۳۹ ۴۱۵۰
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ این زن که از برابر طوفان گذشته بود روضه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۰ ۰ ۳۴۰۴ ۴۶۳۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خواهرت دل نگرونه زمینه ۶.۴ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۴۵۹۶ ۶۳۶۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ می زند آتش دمادم نوحه ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۰ ۰ ۴۲۰۲ ۶۲۹۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببار ای بارون ز چشمانم رسیده وقت جدایی واحد ۵.۲ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۵۳۲۹ ۶۵۷۴
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ منظومه شهادت و ایثار زینب است واحد ۳.۸ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۳۶۲۶ ۵۰۵۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ حرمتو بردار بریم مدینه شور ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۵۲۸۲ ۷۹۶۳
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یک عمر انتظار کشیدم نیامدی روضه ۴.۵ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۳۴۱۴ ۴۶۱۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ خرابه تار تاره تاریک بی ستاره زمینه ۴.۴ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۳۰۹۹ ۴۹۳۱
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ آمده ماه رقیه نوحه ۸.۸ ۹:۳۳ ۰ ۰ ۲۹۴۳ ۴۷۷۴
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ بردن نام تو هر چند خطر داشت پدر واحد ۴.۱ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۲۹۰۰ ۴۷۷۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب دلم بی قرارته چشام عزادارته واحد ۴.۸ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۱۸۶۱۰ ۹۲۵۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ عجب روزی خدا بهم داد که نوکر حسین شدم شور ۳.۹ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۴۶۶۷ ۵۹۹۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من کیستم حر گنهکار تو هستم روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۴۳۶ ۴۰۶۸
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ با یه دل زار اومدم زمینه ۷.۴ ۸:۰۰ ۰ ۰ ۴۰۰۰ ۵۶۷۶
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ بنده شرمنده از راه نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۴۸ ۰ ۰ ۳۴۸۰ ۴۸۹۵
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ همه هستم فدای تو واحد ۵.۲ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۳۵۱۸ ۵۱۱۴
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ دعام اینه دلای محزون واحد ۳.۷ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۲۸۰۴ ۴۴۴۳
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۴.۲ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۱۳۹۰ ۳۴۶۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه اش آخر فداکاریست روضه ۶.۷ ۷:۱۶ ۰ ۰ ۲۱۳۰ ۴۰۵۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ پای برهنه بی سپر برای یاریت اومدم زمینه ۶.۱ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۳۲۸۸ ۴۳۹۳
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ با دل خون بی قرارم نوحه ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۰ ۰ ۲۸۹۷ ۴۶۴۰
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشک چشاش میده خبر دنیا شده مثل قفس واحد ۳.۸ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۲۸۱۶ ۴۴۶۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ فکر توام و صحن و سرایی که نداری واحد ۳.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۴۸۰۴ ۴۴۱۰
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل تو دلم دیگه نیست آقا واسه کربلا شور ۵.۱ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۹۳۹ ۳۵۹۸
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ هر که از عاشقی خبر دارد روضه ۱۲.۸ ۱۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۵۷ ۲۶۰۴
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ شاخه ی شمشاد حرم امانت برادرم زمینه ۶.۱ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۳۰۸۰ ۳۵۸۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ یاور خون خدایم نوحه ۱۰ ۱۰:۴۹ ۰ ۰ ۲۱۸۴ ۳۲۵۸
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری هوای پر زدن با شور و شوقی بی بدل واحد ۴.۶ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۲۰۸۴ ۳۲۶۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ من از شوق بارون به دریا زدم واحد ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۳۵۱۱ ۳۵۶۸
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ به جز غمت آقا غمی تو سینه نیست شور ۵.۳ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۱۷۷۲ ۲۸۵۵
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ نم نم داره بارون میاد روضه ۹.۱ ۹:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۸۴۴ ۵۸۰۵
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خرابه تار تاره تاریک بی ستاره زمینه ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۳۱۵۷ ۴۵۹۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز می خوام مستی کنم بیرق غم بیارید واحد ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۹۱۱۳ ۵۴۳۲
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۱۸۷۸ ۶۴۱۷
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای به سر دست همه هست من روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۲ ۰ ۰ ۲۷۲۴ ۴۰۷۸
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاک روی لب تو رو با مژه هام جارو زدم زمینه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۲۶۳۸ ۴۳۶۲
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ تیر سه شعبه دوباره زد به دل من شراره نوحه ۱۱.۱ ۱۲:۰۶ ۰ ۰ ۳۸۰۳ ۴۵۰۳
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ بارون بارون ببار از طاق آسمون واحد ۶.۳ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۸۰۵۳ ۵۵۷۴
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونم نوکری بلد نیستم شور ۴.۲ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۳۳۹۲ ۴۸۳۳
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ من کیستم امام حسین مکررم روضه ۱۵.۳ ۱۶:۴۱ ۰ ۰ ۱۷۱۲ ۳۰۴۰
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ پاشو اذان گوی حرم اذان بگو برا دلم زمینه ۵.۴ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۳۸۵۳ ۵۷۲۹
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ در دل من آتش غم نوحه ۱۰.۳ ۱۱:۱۳ ۰ ۰ ۳۰۰۴ ۳۱۳۶
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ یا تربتا فیه الشفا یا کربلا یا کربلا واحد ۵.۴ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۳۶۸۳ ۳۵۶۴
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ من از شوق بارون به دریا زدم واحد ۲.۶ ۲:۴۷ ۰ ۰ ۲۵۳۱ ۳۴۸۱
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ علی یارمه کس و کارمه شور ۲.۴ ۲:۳۶ ۰ ۰ ۲۵۱۸ ۳۷۵۸
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ چشم انداخت ببیند همه صحرا را روضه ۱۵ ۱۶:۲۰ ۰ ۰ ۳۰۲۷ ۴۴۴۳
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ پر از زخمی قمرم قمرم زمینه ۶.۲ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۲۶۸۵ ۴۲۰۹
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ قد تو در خون نشسته نوحه ۸.۷ ۹:۲۴ ۰ ۰ ۳۶۶۷ ۴۲۵۱
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ داره دل علم می ریزه پاشو اباالفضل واحد ۷.۱ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۲۹۱۶ ۴۷۱۷
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ اشرب الما و اذکر یا حسین واحد ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۲۳۷۴ ۳۵۷۰
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ العطش کودکان ناله و اشک رباب شور ۶.۹ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۱۶۴۵ ۳۵۸۲
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره روضه آخر خدا به خیر کند روضه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۳۵۷۳ ۶۹۷۸
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ من که با تو همسفر بودم زمینه ۵.۳ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۲۶۹۰ ۴۹۰۵
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ می روی ای جان زینب نوحه ۱۰.۷ ۱۱:۳۹ ۰ ۰ ۳۵۹۵ ۴۷۶۲
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب عاشورا شب اشک و گریه و دعا شور ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۴۵۰۶ ۴۷۵۲
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ هیهات هیهات من الذله تک ۴.۳ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۴۷۴۲ ۴۰۶۵
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ سرت یا اخا شد از تن جدا شور ۲.۵ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۱۷۵۸ ۴۱۴۷
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دستم از ضریحت کوتاهه شور ۲.۷ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۵۴۳۲ ۵۰۵۲