گلچین مولودی ۱۳۹۲

گلچین مولودی ۱۳۹۲

از حاج سید مهدی میرداماد، ۲۱ قطعه، ۳ ساعت و ۱ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ مادر مادر قبله حاجاتی سرود ۷.۵ ۸:۰۹ ۱ ۱ ۲۵۸۲ ۲۵۵۲
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ بهار یه شبه نه سه ماه سرود ۴.۷ ۵:۰۵ ۱ ۱ ۱۲۱۸ ۱۷۵۴
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ می خوام امشب تا سحر عرض ارادت بکنم سرود ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱ ۱ ۱۸۶۰ ۲۲۲۱
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ اگه تموم مردم دنیا شما رو دوست دارند سرود ۶.۹ ۷:۲۶ ۱ ۱ ۳۵۶۸ ۲۴۶۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ پیچید تو عالم شمیم گل خوشبو سرود ۷.۴ ۸:۰۰ ۱ ۱ ۱۲۸۵ ۲۰۱۵
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ به سینه ها امشب حرارت عشقه سرود ۵.۴ ۵:۵۳ ۱ ۱ ۷۸۱ ۱۴۱۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کیه مست و قلندره کی شهنشاه خیبره سرود ۶.۸ ۷:۲۲ ۱ ۱ ۱۸۷۳ ۱۶۱۵
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ تموم حروف الفبا فدای عین لام و یا سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۴ ۰ ۰ ۱۳۹۳ ۱۴۷۸
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شب عشق به خدا همه بچه شیعه ها سرود ۸ ۸:۳۸ ۱ ۱ ۳۸۴۸ ۲۳۱۶
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ذکر یا حسن جان عشق زندگیمه سرود ۹ ۹:۴۹ ۱ ۱ ۲۹۶۴ ۲۱۲۶
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ آی عاقلا اگه جای من باشید می دونید سرود ۸.۴ ۹:۰۵ ۱ ۱ ۷۶۳ ۱۴۴۸
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ همه دستا فدا دست اباالفضل سرود ۱۲.۲ ۱۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۰۵۴ ۱۵۱۹
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امسال هر کی کربلا رفته سرود ۶.۳ ۶:۴۷ ۲ ۲ ۱۴۴۳ ۱۶۹۰
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شب مستانه نیمه شعبانه سرود ۹.۶ ۱۰:۲۴ ۱ ۱ ۲۹۵۳۵ ۹۱۱۹
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ قد اکملت دين يوم الغديري سرود ۵.۲ ۵:۳۷ ۱ ۱ ۱۶۲۵ ۱۵۲۳