گلچین شهادت ۱۳۹۲

گلچین شهادت ۱۳۹۲

از .، ۴۵ قطعه، ۴ ساعت و ۵۲ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ از ما زمینیان به شما آسمان سلام روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۳ ۰ ۰ ۱۹۲۰ ۱۲۷۷
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ وای از غم زهر جفا زمینه ۵.۷ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۱۲۸۷
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ سامرا عزا گرفته واحد ۵.۸ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۵۶۸ ۱۴۰۹
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من از شوق بارون به دریا زدم واحد ۲.۸ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۸۲۱ ۱۱۴۴
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دلی شکسته چشمی ز گریه تر دارم روضه ۹.۷ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۱۱۹۳ ۱۳۴۱
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یادگار کربلا منم زمینه ۴.۳ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۷۸۰ ۱۴۷۴
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ منم و دل خونم شور ۵.۷ ۶:۰۸ ۰ ۰ ۵۱۶ ۱۰۷۱
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ نام تو را در دفتر خاتم نوشتند روضه ۱۲.۹ ۱۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۷۴ ۱۰۵۰
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اگه بمیرم جا داره ز غربت تو مولا زمینه ۵.۳ ۵:۴۳ ۰ ۰ ۷۳۱ ۱۱۳۲
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من کیستم دهم ولی الله اکبرم واحد ۳.۴ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۵۵۵ ۱۲۰۳
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من فقط به عشق حرم توئه که زنده ام واحد ۳.۹ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۸۱۷ ۱۱۱۸
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دم خونه کسی جز خونه شما نرفتم شور ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۵۲۱ ۱۱۳۲
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای غایب از نظرها کی می شود بیایی مناجات ۵.۹ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۶۱۶۴ ۱۸۵۶
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اگرچه بسته زنجیر و در اسیری بود روضه ۸.۵ ۹:۱۶ ۰ ۰ ۶۸۵ ۱۰۲۳
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مرد خدا اگر چه به غربت اسیر بود واحد ۴.۱ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۵۲۹ ۱۱۶۸
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اگر مراد تو ای دوست نامرادی ماست مناجات ۲.۲ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۵۶۴ ۹۸۳
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای دامن مدینه ری کربلای تو روضه ۱۳.۸ ۱۵:۰۳ ۰ ۰ ۴۳۱ ۱۰۶۶
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مهربونیاتو یادم نمیره ارباب زمینه ۵.۹ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۲۶۸ ۱۱۵۱
۱۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ نیمه شب سر می زارم سر دیوار بی کسی زمینه ۶.۹ ۷:۲۹ ۰ ۰ ۱۰۴۶ ۱۴۴۷
۲۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن واحد ۶.۱ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۱۴۴۹ ۱۷۴۲
۲۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اشک چشم از دل گریه ها کرده واحد ۲.۶ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۷۶۲ ۱۰۰۹
۲۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یا حسین غریب مادر شور ۶.۵ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۲۲۰۳ ۱۲۲۷
۲۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ خوشا آن غریبی که یارش تو باشی مناجات ۲.۸ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۲۷۱۳ ۱۵۱۶
۲۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اینجا غریب و تنها می میرم زمینه ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۷۷۵ ۱۱۵۵
۲۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یا غریب الغربا بده در راه خدا واحد ۴.۸ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۲۰۷۵ ۱۴۱۰
۲۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بهبودی مریض و شفا فرق می کند مناجات ۴.۵ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۶۱۶ ۱۲۰۳
۲۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ چون حرم نیست زائری هم نیست روضه ۱۰.۴ ۱۱:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۰۷ ۱۱۶۹
۲۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شبا وقتی مدینه غرق نوره زمینه ۳.۷ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۴۲ ۱۱۸۱
۲۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اینجا به گوش ناله و فریاد و زمزمه است واحد ۳.۷ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۷۵۵ ۱۱۳۶
۳۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دیدنی تر از زمین کربلا شور ۳.۱ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۷۸۵ ۱۰۷۹
۳۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بانو سلام می کنم اینجا خوش آمدی روضه ۱۷.۲ ۱۸:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۷۰ ۱۰۹۶
۳۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ الا مادر به قربون جمالت روضه ۳.۶ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۲۸۳۲ ۳۰۲۵
۳۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ کجایی حسینم که به تاب سینم زمینه ۸.۹ ۹:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۵۴ ۱۰۵۱
۳۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ هر زمانی به میان حرف قمر می آمد واحد ۳.۵ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۸۴۰ ۹۷۵
۳۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بهونه دل من عشق تو شور ۳.۲ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۳۰۲ ۸۵۷
۳۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ امشب سری به خلوت پروانه ها بزن روضه ۴.۱ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۴۷۳ ۱۰۱۳
۳۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ می ریخت روی دامن غربت ستاره را روضه ۶.۲ ۶:۴۵ ۰ ۰ ۴۸۱ ۹۵۵
۳۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یک سال و نیم از غمت داره می گذره زمینه ۵ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۴۷۹ ۹۸۸
۳۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ چرخ و فلک ستاره حیران دیده ام روضه ۴.۹ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۴۵۱ ۹۲۲
۴۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بهبودی مریض و شفا فرق می کند مناجات ۶ ۶:۳۲ ۰ ۰ ۸۲۲۸ ۱۷۷۶
۴۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یه داغی رو دلم مونده روضه ۷.۵ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۱۴۵۵ ۱۲۰۰
۴۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ الهی یه روز براتون حرم بسازیم واحد ۲.۳ ۲:۲۸ ۰ ۰ ۲۱۳۷ ۱۵۱۲
۴۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ تو که می دونی نوکر آقا نداره جز تو پشت و پناهی شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۵۸۸ ۸۹۰
۴۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مدینه باز دلم گرفت روضه ۷.۸ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۹۵۴ ۱۲۱۵
۴۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اینجا غریب و تنها می میرم زمینه ۵.۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۱۳۹۶ ۱۲۱۲