گلچین مولودی ۱۳۹۳

گلچین مولودی ۱۳۹۳

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴۲ قطعه، ۶ ساعت و ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ عروسو ببین که جلوه پیمبری داره سرود ۵.۶ ۶:۰۴ ۲ ۲ ۱۶۲۵۶ ۴۷۲۸
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ مست می کوثریم سرود ۵.۷ ۶:۱۰ ۲ ۲ ۱۶۴۷ ۱۵۹۶
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ روشن تر از شکوه تو هفت آسمان نداشت مدح ۸.۷ ۹:۲۸ ۱ ۱ ۹۱۱ ۱۱۶۸
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ والاست زهرا بالاتر از بالاتر از بالاست زهرا مدح ۱۴.۱ ۱۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۴۰۰ ۱۳۴۴
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ یاس پیغمبر از آسمونا رسیده سرود ۸.۲ ۸:۵۴ ۱ ۱ ۱۷۲۷ ۱۴۶۲
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ما از در خونت یا فاطمه جایی نمی ریم سرود ۸.۵ ۹:۱۴ ۱ ۱ ۱۰۸۵ ۱۳۱۲
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دوباره روز مادره بیفت به پای مادرت سرود ۵.۹ ۶:۲۲ ۱ ۱ ۱۵۰۱ ۱۳۸۸
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۳ آسمان از سر خورشید تو خواب افتاده مدح ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱ ۱ ۱۰۳۱ ۱۱۲۲
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۳ یه کربلا یه کاظمین سرود ۷ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۲۸۵۰ ۱۶۶۴
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۳ من در خونه سلطان زانو زدم سرود ۵.۳ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۱۴۰۱ ۱۳۶۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ نوکرمو با اربابم ندارم سرود ۳.۳ ۳:۳۳ ۲ ۲ ۷۹۸ ۱۱۵۵
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ حیدر حیدر یا علی مدد سرود ۸ ۸:۴۱ ۱ ۱ ۱۴۲۶ ۱۴۸۸
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بهترین مولای دنیا رو دارم سرود ۵.۳ ۵:۴۱ ۲ ۲ ۱۱۳۲ ۱۲۰۰
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ تو را تا دیده ام محو جمال کبریا دیدم مدح ۱۲.۱ ۱۳:۰۹ ۱ ۱ ۷۱۵ ۱۰۴۷
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ساقی شبیه ساقر کوثر نیامده مدح ۱۲.۵ ۱۳:۳۹ ۱ ۱ ۷۸۸ ۱۱۲۷
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ نوکرمو با اربابم ندارم سرود ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۹۶۴ ۱۰۷۹
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۳ شب مستیمه امشب شب خیلی خاصه سرود ۸.۶ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۱۹۲۶ ۱۲۹۸
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بنفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی مدح ۷.۱ ۷:۴۰ ۱ ۱ ۱۰۹۷ ۱۱۹۳
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دلم افتاده تو دام علی سرود ۹.۹ ۱۰:۴۴ ۲ ۲ ۱۵۰۲ ۱۳۰۷
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دیوونه ام دیوونه اباالفضل سرود ۸.۱ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۱۸۳۳ ۱۴۰۷
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ من و هر جمعه ندبه و یا رب سرود ۷.۹ ۸:۳۵ ۱ ۱ ۳۵۹۶ ۲۰۸۱
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ در سینه ام امشب آسمان دارم مدح ۱۰.۱ ۱۰:۵۵ ۱ ۱ ۳۵۳۰ ۱۹۳۰
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ لب ما و قصه زلف تو مناجات ۳.۴ ۳:۳۹ ۱ ۱ ۵۱۰ ۹۳۱
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بازم مادر چادر پنجره ای رو به خدا سرود ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۱ ۱ ۲۹۵۹ ۱۸۱۴
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ آی عاشقا ایام ولادته سرود ۸ ۸:۴۲ ۲ ۲ ۱۵۳۵ ۱۴۴۰
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ای مه ذیقعده امشب آفتاب آورده ای مدح ۹.۵ ۱۰:۲۳ ۱ ۱ ۱۶۱۵ ۱۲۴۲
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۳ گدا اومد پیشت با دل پر حاجت سرود ۱۲.۱ ۱۳:۱۳ ۲ ۲ ۳۰۲۸ ۱۷۹۵
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بالا بگیر کشکول گداییتو سرود ۴.۶ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۰۷۶ ۱۳۹۱
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۳ خبری نیست اگر معجزه ای بر پا شد مدح ۱۰.۹ ۱۱:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۷۷ ۱۱۴۱
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۳ آی گداها کار دست امام حسنه سرود ۱۳.۳ ۱۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۲۲۹ ۱۰۹۷
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ کریم های دو عالم به نام زاده شدند مدح ۳.۱ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۶۰۴ ۱۱۶۵
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دف می زنن فرشته ها از آسمونا سرود ۸.۲ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۳۴۱۶ ۱۶۸۴
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ گر چه جز خانه تو خلوت ما نیست که نیست مدح ۱۲.۷ ۱۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۴۶ ۱۲۳۹
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ شیعه ام یا علی مهر شناسنامه ام سرود ۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۲۶۵۳ ۱۷۹۸