گلچین مولودی ۱۳۹۳

گلچین مولودی ۱۳۹۳

از .، ۴۲ قطعه، ۶ ساعت و ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ عروسو ببین که جلوه پیمبری داره سرود ۵.۶ ۶:۰۴ ۲ ۲ ۱۶۵۱۶ ۴۹۴۶
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ مست می کوثریم سرود ۵.۷ ۶:۱۰ ۲ ۲ ۱۷۷۴ ۱۷۴۰
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ روشن تر از شکوه تو هفت آسمان نداشت مدح ۸.۷ ۹:۲۸ ۱ ۱ ۹۹۹ ۱۳۰۱
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ والاست زهرا بالاتر از بالاتر از بالاست زهرا مدح ۱۴.۱ ۱۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۵۷۶ ۱۴۸۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ یاس پیغمبر از آسمونا رسیده سرود ۸.۲ ۸:۵۴ ۱ ۱ ۲۰۸۸ ۱۶۵۰
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ما از در خونت یا فاطمه جایی نمی ریم سرود ۸.۵ ۹:۱۴ ۱ ۱ ۱۱۹۵ ۱۴۶۰
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دوباره روز مادره بیفت به پای مادرت سرود ۵.۹ ۶:۲۲ ۱ ۱ ۱۶۲۶ ۱۵۳۵
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۳ آسمان از سر خورشید تو خواب افتاده مدح ۱۰ ۱۰:۵۲ ۱ ۱ ۱۱۴۴ ۱۲۵۷
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۳ یه کربلا یه کاظمین سرود ۷ ۷:۳۵ ۲ ۲ ۳۰۱۹ ۱۸۲۷
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۳ من در خونه سلطان زانو زدم سرود ۵.۳ ۵:۴۳ ۲ ۲ ۱۵۴۵ ۱۵۱۶
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ نوکرمو با اربابم ندارم سرود ۳.۳ ۳:۳۳ ۲ ۲ ۸۶۸ ۱۲۸۳
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ حیدر حیدر یا علی مدد سرود ۸ ۸:۴۱ ۱ ۱ ۱۵۳۷ ۱۷۲۵
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بهترین مولای دنیا رو دارم سرود ۵.۳ ۵:۴۱ ۲ ۲ ۱۱۹۸ ۱۳۲۷
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ تو را تا دیده ام محو جمال کبریا دیدم مدح ۱۲.۱ ۱۳:۰۹ ۱ ۱ ۷۷۴ ۱۱۸۷
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ساقی شبیه ساقر کوثر نیامده مدح ۱۲.۵ ۱۳:۳۹ ۱ ۱ ۸۷۱ ۱۲۶۵
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ نوکرمو با اربابم ندارم سرود ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۱۰۰۸ ۱۲۰۸
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۳ شب مستیمه امشب شب خیلی خاصه سرود ۸.۶ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۲۰۹۸ ۱۴۴۶
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بنفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی مدح ۷.۱ ۷:۴۰ ۱ ۱ ۱۱۴۳ ۱۳۱۳
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دلم افتاده تو دام علی سرود ۹.۹ ۱۰:۴۴ ۲ ۲ ۱۵۹۶ ۱۴۴۰
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دیوونه ام دیوونه اباالفضل سرود ۸.۱ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۲۰۳۶ ۱۵۵۵
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ من و هر جمعه ندبه و یا رب سرود ۷.۹ ۸:۳۵ ۱ ۱ ۳۷۶۷ ۲۲۱۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ در سینه ام امشب آسمان دارم مدح ۱۰.۱ ۱۰:۵۵ ۱ ۱ ۳۶۴۷ ۲۰۴۸
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ لب ما و قصه زلف تو مناجات ۳.۴ ۳:۳۹ ۱ ۱ ۶۰۲ ۱۰۴۶
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بازم مادر چادر پنجره ای رو به خدا سرود ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۱ ۱ ۳۱۱۵ ۱۹۳۰
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۳ آی عاشقا ایام ولادته سرود ۸ ۸:۴۲ ۲ ۲ ۱۵۷۲ ۱۵۶۱
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۳ ای مه ذیقعده امشب آفتاب آورده ای مدح ۹.۵ ۱۰:۲۳ ۱ ۱ ۱۶۸۹ ۱۳۴۱
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۳ گدا اومد پیشت با دل پر حاجت سرود ۱۲.۱ ۱۳:۱۳ ۲ ۲ ۳۱۱۸ ۱۸۹۶
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۳ بالا بگیر کشکول گداییتو سرود ۴.۶ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۲۴۴ ۱۴۹۰
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۳ خبری نیست اگر معجزه ای بر پا شد مدح ۱۰.۹ ۱۱:۴۷ ۰ ۰ ۱۴۵۵ ۱۲۴۱
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۳ آی گداها کار دست امام حسنه سرود ۱۳.۳ ۱۴:۲۶ ۰ ۰ ۱۴۱۵ ۱۲۲۵
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۳ کریم های دو عالم به نام زاده شدند مدح ۳.۱ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۶۴۶ ۱۲۴۷
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۳ دف می زنن فرشته ها از آسمونا سرود ۸.۲ ۸:۴۴ ۱ ۱ ۳۹۴۹ ۱۸۴۱
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۳ گر چه جز خانه تو خلوت ما نیست که نیست مدح ۱۲.۷ ۱۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۱۴۰ ۱۳۴۰
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۳ شیعه ام یا علی مهر شناسنامه ام سرود ۵ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۲۷۶۷ ۱۹۱۵