شب عاشورا ۱۳۹۵

شب عاشورا ۱۳۹۵

از .، ۷ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۵ بیا تا صبح بشینیم به پای هم روضه ۷.۱ ۷:۳۳ ۱ ۱ ۱۹۸۹ ۲۱۸۸
۲ شب عاشورا ۱۳۹۵ دلشوره دارم زیاد چی به سر ما میاد زمینه ۵.۹ ۶:۱۴ ۱ ۱ ۲۴۰۱ ۲۶۸۴
۳ شب عاشورا ۱۳۹۵ گلبانگ ایمان تو پیچیده در کائنات نوحه ۵.۶ ۵:۵۷ ۱ ۱ ۱۱۲۲ ۲۲۷۴
۴ شب عاشورا ۱۳۹۵ شب آخری چه زود می گذره واحد ۴ ۴:۱۰ ۳ ۳ ۱۲۹۵ ۲۵۶۷
۵ شب عاشورا ۱۳۹۵ یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات واحد ۳.۱ ۳:۱۵ ۲ ۲ ۲۱۶۳ ۲۴۳۹
۶ شب عاشورا ۱۳۹۵ یا مولانا الغریب المهموم تک ۵.۴ ۵:۴۴ ۲ ۲ ۹۹۰ ۲۱۹۱
۷ شب عاشورا ۱۳۹۵ اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده شور ۴.۴ ۴:۴۰ ۲ ۲ ۳۱۱۳ ۲۶۶۷