گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳۱ قطعه، ۴ ساعت و ۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می خونم با اهل آسمون سرود ۷.۸ ۸:۱۳ ۱ ۱ ۲۳۷۱ ۱۴۵۲
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دوباره سرم در هوای شماست مدح ۷.۷ ۸:۰۹ ۱ ۱ ۱۸۳۷ ۱۱۵۶
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ خدا سند زد همیشه به نام مولا دلتو سرود ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۶۷۹ ۱۲۴۲
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۵۸۵ ۱۲۸۲
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ هم ابتدا علیست و هم انتها علیست مدح ۸.۳ ۸:۵۳ ۰ ۰ ۹۹۶ ۱۱۲۵
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ زمین غوغا شد سرود ۱۰.۱ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۱۱۰۵ ۱۲۶۷
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سیاه چشم و کشیده ابرو سرود ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۲۲۷۱ ۱۵۹۵
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ باید حسین دم بزند از فضائلت مدح ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۰۶۶ ۱۰۹۶
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام یار و یاور حسین سرود ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۲۳۵۴ ۱۶۱۵
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دوباره بی سامونم بازم دلدادم امشب سرود ۵.۷ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۹۸۲ ۱۰۳۰
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دل حرم می شود سحرگاهی مدح ۱۲.۸ ۱۳:۴۶ ۰ ۰ ۶۴۲ ۹۰۲
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام آفتاب کربلا سرود ۱۰.۸ ۱۱:۳۸ ۰ ۰ ۱۱۳۴ ۱۰۶۸
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام شهریار عالمین سرود ۹.۴ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۴۲۰۶ ۲۲۲۰
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ امشب هوای سامره افتاد در دلم مدح ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۲۵۳۷ ۱۳۰۲
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ صد البته که تو یه روز میای سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۴۵۴۵ ۲۰۲۹
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ تو عالم پیچیده طنین صلواتت سرود ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۲۶۱۲ ۱۶۶۴
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۱۹۴ ۱۰۳۷
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از عشق می نویسم و از بی قرارها مدح ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۰ ۰ ۸۱۲ ۸۲۷
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ عشقش که یکی یه دونست سرود ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۱۹۶ ۱۱۰۷
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام ای عزیز مرتضی سرود ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۰۵ ۱۰۵۹
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۱۲ ۱۳:۰۱ ۰ ۰ ۶۶۴ ۸۶۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ جانان جانان جانانه سرود ۱۲.۵ ۱۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۲۹ ۱۱۱۳
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بانو شب میلاد تو انگار صحن حرم آیینه بندان بود مدح ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۲۰۰۲ ۱۱۴۰
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ صد البته که قلب عاشقا سرود ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۲۰۹۸ ۱۴۷۹
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است مدح ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۴۷ ۶۱۰
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ همای سعادت رو شونه مولاست سرود ۷.۶ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۵۷۰ ۶۹۸
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ همه بهشت زیر قدمای مادر سرود ۶.۱ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۸۹۸ ۸۷۱
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ لطف چشمان توست حیدریم مدح ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۱۲۵۶ ۶۴۰
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بانوی آب و آیینه سرود ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۱۹۳ ۷۹۲