گلچین مولودی ۱۳۹۶

گلچین مولودی ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۳۱ قطعه، ۴ ساعت و ۷ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می خونم با اهل آسمون سرود ۷.۸ ۸:۱۳ ۱ ۱ ۲۰۱۵ ۱۲۱۰
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دوباره سرم در هوای شماست مدح ۷.۷ ۸:۰۹ ۱ ۱ ۱۵۲۸ ۹۷۶
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ خدا سند زد همیشه به نام مولا دلتو سرود ۶.۴ ۶:۴۶ ۰ ۰ ۱۵۵۶ ۱۰۹۰
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۵.۲ ۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۳۹۴ ۱۱۲۱
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ هم ابتدا علیست و هم انتها علیست مدح ۸.۳ ۸:۵۳ ۰ ۰ ۸۸۱ ۹۷۲
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ زمین غوغا شد سرود ۱۰.۱ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۹۰۸ ۱۰۹۷
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سیاه چشم و کشیده ابرو سرود ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۲۱۲۲ ۱۴۲۶
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ باید حسین دم بزند از فضائلت مدح ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۹۸۰ ۹۴۷
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام یار و یاور حسین سرود ۶.۳ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۲۲۵۵ ۱۴۶۹
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دوباره بی سامونم بازم دلدادم امشب سرود ۵.۷ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۹۱۰ ۸۹۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ دل حرم می شود سحرگاهی مدح ۱۲.۸ ۱۳:۴۶ ۰ ۰ ۵۵۸ ۷۵۹
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام آفتاب کربلا سرود ۱۰.۸ ۱۱:۳۸ ۰ ۰ ۹۸۳ ۹۳۱
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام شهریار عالمین سرود ۹.۴ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۳۷۷۴ ۱۹۵۹
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ امشب هوای سامره افتاد در دلم مدح ۱۱ ۱۱:۴۵ ۰ ۰ ۲۳۴۶ ۱۱۴۳
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ صد البته که تو یه روز میای سرود ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۴۲۶۸ ۱۸۳۳
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ تو عالم پیچیده طنین صلواتت سرود ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۲۲۵۹ ۱۳۹۳
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ یل بی باک علی بن ابی طالب سرود ۳.۴ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۵۰ ۹۰۲
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ از عشق می نویسم و از بی قرارها مدح ۱۰.۱ ۱۰:۴۴ ۰ ۰ ۷۳۶ ۷۰۰
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ عشقش که یکی یه دونست سرود ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۰۹۲ ۹۷۴
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۶ سلام ای عزیز مرتضی سرود ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۹۹۷ ۹۲۸
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۶ رسیدی از ورای آسمان شب را سحر کردی مدح ۱۲ ۱۳:۰۱ ۰ ۰ ۵۱۶ ۷۳۲
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۶ جانان جانان جانانه سرود ۱۲.۵ ۱۳:۳۴ ۰ ۰ ۱۰۶۹ ۹۵۷
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بانو شب میلاد تو انگار صحن حرم آیینه بندان بود مدح ۴.۳ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۱۹۶۳ ۱۰۱۸
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۶ صد البته که قلب عاشقا سرود ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۲۰۳۴ ۱۳۴۹
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۶ می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است مدح ۳.۲ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۹۵۰ ۴۸۴
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۶ همای سعادت رو شونه مولاست سرود ۷.۶ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۱۴۸۶ ۵۸۶
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۶ همه بهشت زیر قدمای مادر سرود ۶.۱ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۴۵۷ ۶۷۱
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۶ لطف چشمان توست حیدریم مدح ۸ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۱۰۶۳ ۵۲۵
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۶ بانوی آب و آیینه سرود ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۱۸۶۶ ۶۵۳