گلچین شهادت ۱۳۹۶

گلچین شهادت ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۱۸ قطعه، ۲ ساعت و ۲ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ کیست زینب همیشه بی همتا روضه ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۱۸۳۰ ۱۰۳۶
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ ببین زمانه چه آورده است بر سر من روضه ۷.۳ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۷۹۵ ۹۷۸
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ این دل دوباره داره حال و هوای زینب زمینه ۸.۳ ۸:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۸۴ ۱۱۴۲
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ کی دیده در یم خون آیات بی شماره واحد ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۷۵۲ ۱۰۱۲
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است روضه ۱۴.۳ ۱۵:۳۰ ۰ ۰ ۱۳۵۱ ۱۰۴۷
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تو هرم آتیش نفس ندارم زمینه ۸ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۱۰۷۹ ۱۰۵۵
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ بازم یه کوچه و بازم یه خونه و واحد ۶.۵ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۲۱۳۵ ۱۲۱۰
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ شاهی و بنده نوازی شور ۶.۹ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۱۲۱۲ ۱۰۶۶
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۶ افتاده بود تشنه لب و آه می کشید روضه ۱۰ ۱۰:۴۸ ۰ ۰ ۱۴۹۶ ۹۵۸
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۶ اگه گرفتاری بگو یا جواد الائمه زمینه ۸ ۸:۳۴ ۰ ۰ ۱۲۸۸ ۸۷۶
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۶ ارث قبیله است که هر کس جوان تر است واحد ۲.۷ ۲:۴۸ ۰ ۰ ۹۸۱ ۸۱۵
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۶ باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد روضه ۷ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۵۸۱ ۴۶۴
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۶ شب غربت آقامه زمینه ۵.۴ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۱۳۰۶ ۵۸۱
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۶ خودش تنها خبر از داغ های بیکرانش داشت واحد ۵.۲ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۷۲۳ ۴۶۲
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۶ او اهل گریه بود و دو چشم نجیب داشت واحد ۱.۹ ۲:۰۰ ۰ ۰ ۱۲۳۸ ۵۴۱
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۶ قرار بود بیایی کبوترش باشی روضه ۴.۹ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۴۷۹ ۴۱۷
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۶ میون شلوغی شهر تا دلی دوباره گم شد واحد ۵.۵ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۵۴۳ ۴۰۴
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۶ تا کی به تو از دور سلامی برسانم واحد ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۷۵۰ ۴۴۷