گلچین رمضان ۱۳۹۶

گلچین رمضان ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۴ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۶ شب قدره آقا دلم بی قراره مناجات ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۴۵۷۴ ۱۵۷۷
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۶ وقت پرواز آسمان شده بود روضه ۶.۵ ۶:۵۳ ۰ ۰ ۱۲۳۰ ۱۰۹۲
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۶ ظاهرا داری میری مسجد زمینه ۷.۴ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۷۰ ۱۳۳۱
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۶ مولا اسممو نبر از یادت شور ۴.۳ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۷۳۱ ۱۴۰۹
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۶ شب قدره آقا نگاه کن دلم رو روضه ۹.۲ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۲۱۷۶ ۱۲۰۲
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۶ یا من هو مظهر العجائب زمینه ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۴۷۰۲ ۲۰۱۳
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۶ دستم منو می گیری با اشکام شور ۴.۹ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۸۲۹ ۱۱۵۴
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۶ شب قدر و دلم در به دره زمینه ۵.۱ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۱۳ ۱۱۹۷
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۶ قسم به خون شهیدا به کربلا به حسین واحد ۴.۵ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۰۴ ۱۰۵۹
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۶ منو مشغول خودت کن شور ۴.۶ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۹۸۶ ۱۱۴۴