گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴۱ قطعه، ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام محرم سلام هلال ماه غم مناجات ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۳۵۳۶ ۱۳۶۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ شانه های زخمیش را هیچ کس باور نداشت روضه ۵.۳ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۶۰۵ ۱۵۹۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ بسم الله بسم الله لبیک یا ثارالله زمینه ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۲۶۸۴ ۱۵۰۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام یاسین سلام طاها نوحه ۱۱ ۱۱:۴۳ ۰ ۰ ۱۵۶۹ ۱۲۰۸
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ باز به چشمم افق صحنه کرب و بلاست واحد ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۵۴۰ ۱۱۴۸
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ شبهای بی قراری چشمم سحر نشد مناجات ۵.۳ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۸۸۱ ۹۲۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ فراز منبر نی قرص ماه می بینم روضه ۵.۳ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۸۱۴ ۱۱۷۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر کسی که هواییه بسم الله زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۰۴۴ ۱۶۵۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ به مشبک ضریح با صفات قسم واحد ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۱۱۳۱ ۹۸۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر چی بیشتر میگم حسین شور ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۵۹۵ ۱۲۶۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ تو وقتی اومدی گفتم تقصیر دل من بود روضه ۱۱.۱ ۱۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۱۴۷ ۹۸۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ چه عجب صفا آوردی زمینه ۷.۴ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۸۹۰ ۱۰۹۴
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ تا کشتی نوح رسید کربلا واحد ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۲۰۸۲ ۱۲۲۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد مناجات ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۹۷۳ ۸۲۳
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ دیشب صدایت میزدم حر روضه ۱۰.۷ ۱۱:۲۱ ۰ ۰ ۶۷۵ ۸۹۷
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ یا حسین حر گنه کارت منم واحد ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۳۰۷ ۱۰۳۱
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ السلام علی حبیب بن مظاهر الاسدی تک ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۷۹۶ ۹۲۹
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ چقدر شلوغه گودال روضه ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۸۷۱ ۹۱۳
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ مثل مصطفی تو عبداللهی زمینه ۷.۷ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۴۷۰ ۸۳۵
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ رسانده خود را به قتلگاه نوحه ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۷۲۸ ۸۶۸
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای حیدر امام حسن شیر کارزار روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۲ ۰ ۰ ۶۶۵ ۸۰۱
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ تقدیر ما شده بی سر فدا شدن زمینه ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۶۷۹ ۸۳۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ ما سرباز کربلاییم واحد ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۷۲۱ ۹۰۴
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ به این غبار نگاهی که آفتاب شود مناجات ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۷۹۲ ۸۲۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ فکری به حال ماهی در التهاب کن روضه ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۵۲۹ ۸۲۲
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ لالا ای طفل نخورده شیرم زمینه ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۴۴۹ ۱۰۲۲
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ که هستی حسینی تو یا حیدری روضه ۱۰.۹ ۱۱:۴۰ ۰ ۰ ۷۰۱ ۷۵۷
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ صدای اکبره انگار می شنوی صداشو عباس روضه ۹.۲ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۷۱۲ ۸۱۹
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ حیدره یا پیغمبره زمینه ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۷۹۸ ۸۵۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ می خوای پیرو زهیر باشی واحد ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۵۱۷ ۷۴۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ علی علی علی اکبر تک ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۸۱۴ ۸۹۳
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ نفست بالا نمیاد روضه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۸۶۳ ۸۴۶
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ آنکه رفت و برنگشت ساقی حرم نبود زمینه ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۸۹ ۹۵۶
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ اقتربت الساعه قیامته دور و بره زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۲ ۰ ۰ ۶۶۶ ۸۲۹
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ فدای دستی که غرق خون شد نوحه ۶.۶ ۶:۵۷ ۰ ۰ ۸۱۵ ۸۳۷
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای ساقی لب تشنگان واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۰۳۱ ۱۲۹۱
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ شیر بی باک علی رفت به میدان واحد ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۱۵۵ ۱۱۱۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ با پرچم روضت آقا عمریه که مأنوسم من شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۸۹۴ ۹۰۶
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ شبی که در نفس سرخ ماه طوفان بود روضه ۱۲ ۱۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۷۱ ۹۵۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بمیرم برات عزیز مادر زینب زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۲۲۴۲ ۱۲۵۱
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ این شب آخری چه زود می گذره واحد ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۰۲۶ ۱۰۳۴