گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج سید مهدی میرداماد، ۴۱ قطعه، ۴ ساعت و ۳۷ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام محرم سلام هلال ماه غم مناجات ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۳۳۹۵ ۱۲۰۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ شانه های زخمیش را هیچ کس باور نداشت روضه ۵.۳ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۱۵۴۶ ۱۴۶۲
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ بسم الله بسم الله لبیک یا ثارالله زمینه ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۲۵۰۰ ۱۳۴۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ سلام یاسین سلام طاها نوحه ۱۱ ۱۱:۴۳ ۰ ۰ ۱۵۱۲ ۱۰۵۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ باز به چشمم افق صحنه کرب و بلاست واحد ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۱۴۱۴ ۹۹۷
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ شبهای بی قراری چشمم سحر نشد مناجات ۵.۳ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۸۲۹ ۷۷۲
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ فراز منبر نی قرص ماه می بینم روضه ۵.۳ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۷۵۸ ۱۰۱۷
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر کسی که هواییه بسم الله زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۹۳۲ ۱۵۱۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ به مشبک ضریح با صفات قسم واحد ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۱۰۶۷ ۸۴۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ هر چی بیشتر میگم حسین شور ۶.۱ ۶:۲۰ ۰ ۰ ۱۵۰۲ ۱۱۰۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ تو وقتی اومدی گفتم تقصیر دل من بود روضه ۱۱.۱ ۱۱:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۷۶ ۸۵۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ چه عجب صفا آوردی زمینه ۷.۴ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۸۵۲ ۹۶۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ تا کشتی نوح رسید کربلا واحد ۴.۷ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۹۳۱ ۱۰۸۸
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد مناجات ۵.۵ ۵:۴۵ ۰ ۰ ۷۷۰ ۶۸۱
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ دیشب صدایت میزدم حر روضه ۱۰.۷ ۱۱:۲۱ ۰ ۰ ۶۴۵ ۷۶۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ یا حسین حر گنه کارت منم واحد ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۶۲ ۹۱۱
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ السلام علی حبیب بن مظاهر الاسدی تک ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۷۴۳ ۷۹۹
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ چقدر شلوغه گودال روضه ۱۰.۵ ۱۱:۰۹ ۰ ۰ ۸۲۲ ۷۸۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ مثل مصطفی تو عبداللهی زمینه ۷.۷ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۴۴۸ ۷۰۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ رسانده خود را به قتلگاه نوحه ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۷۰۲ ۷۳۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای حیدر امام حسن شیر کارزار روضه ۱۱.۶ ۱۲:۲۲ ۰ ۰ ۶۴۴ ۶۹۲
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ تقدیر ما شده بی سر فدا شدن زمینه ۵.۴ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۶۵۱ ۷۱۸
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ ما سرباز کربلاییم واحد ۴.۱ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۶۶۶ ۷۸۳
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ به این غبار نگاهی که آفتاب شود مناجات ۳.۹ ۴:۰۱ ۰ ۰ ۷۴۴ ۶۹۰
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ فکری به حال ماهی در التهاب کن روضه ۴.۳ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۴۸۰ ۶۹۷
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ لالا ای طفل نخورده شیرم زمینه ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۳۶۴ ۹۲۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ که هستی حسینی تو یا حیدری روضه ۱۰.۹ ۱۱:۴۰ ۰ ۰ ۶۵۳ ۶۶۳
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ صدای اکبره انگار می شنوی صداشو عباس روضه ۹.۲ ۹:۴۸ ۰ ۰ ۶۷۲ ۷۲۴
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ حیدره یا پیغمبره زمینه ۵.۹ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۷۶۵ ۷۶۲
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ می خوای پیرو زهیر باشی واحد ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۴۷۹ ۶۴۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ علی علی علی اکبر تک ۳.۱ ۳:۰۳ ۰ ۰ ۷۶۵ ۷۹۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ نفست بالا نمیاد روضه ۵.۵ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۸۱۹ ۷۴۴
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ آنکه رفت و برنگشت ساقی حرم نبود زمینه ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۳۳ ۸۴۳
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ اقتربت الساعه قیامته دور و بره زمینه ۹.۹ ۱۰:۳۲ ۰ ۰ ۵۹۲ ۷۲۸
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ فدای دستی که غرق خون شد نوحه ۶.۶ ۶:۵۷ ۰ ۰ ۷۸۹ ۷۴۳
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای ساقی لب تشنگان واحد ۵ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۹۲۱ ۱۱۸۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ شیر بی باک علی رفت به میدان واحد ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۰۹۲ ۹۹۳
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ با پرچم روضت آقا عمریه که مأنوسم من شور ۳.۷ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۸۴۸ ۸۱۱
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۶ شبی که در نفس سرخ ماه طوفان بود روضه ۱۲ ۱۲:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۱۴ ۸۲۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۶ بمیرم برات عزیز مادر زینب زمینه ۶.۱ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۲۱۲۳ ۱۱۳۲
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ این شب آخری چه زود می گذره واحد ۵.۴ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۱۰۰۰ ۹۴۰