شب دوم محرم ۱۳۹۸

شب دوم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۸ رسیدی حسین اینجا کرب و بلاست روضه ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۴۲۷۲ ۲۵۰۱
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۸ دل نکند از ولای تو گدای تو زمینه ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۴۵۳۴ ۳۷۴۷
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۸ میاد یه کاروان نور از آسمون قدم قدم شور ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۴۲۵۱ ۳۹۰۷
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۸ توی روضه ها دلم رو صاف می کنم شور ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۳۲۶۳ ۳۶۶۷
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۸ صدای زنگ قافله پیچیده توی بیابونا شور ۴.۳ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۴۳۰۰ ۳۶۴۶