شب چهارم محرم ۱۳۹۸

شب چهارم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ مث غروبای مدینه ست غروب کربلا زمینه ۸ ۸:۲۴ ۰ ۰ ۶۶۷۹ ۳۳۰۳
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ الهی کم نشه سایه ات یا حسین از سر نوکرها شور ۵.۸ ۶:۰۲ ۰ ۰ ۸۱۲۱ ۵۳۰۴
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۸ وای وای وای شلوغ قتلگاه شور ۴.۵ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۵۷۷۶ ۳۶۲۶