شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ داره میره جون از تن نیمه جون روضه ۳.۲ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۳۵۴۵ ۲۲۶۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ رفتی با ذکر یا علی مددی زمینه ۶.۲ ۶:۳۵ ۰ ۰ ۳۲۲۰ ۳۲۹۲
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ ای عصای پیری بابا بلند شو واحد ۴.۲ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۴۷۳۷ ۳۲۱۷
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ با نسب با غضب تک سوار عرب شور ۲.۷ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۴۴۶۵ ۳۵۵۹
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ علی اکبر من یه کاری کن دلم آروم بگیره شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۴۵۲۴ ۳۷۲۲