وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸ پریشونه حالم زار و دلغمینم زمینه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۳۰۲۴ ۱۰۷۹
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸ مادرم در گوش من خوانده است یا ام البنین واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۱۳۲۱ ۷۳۵
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸ می نویسم یا علی یا فاطمه واحد ۲.۴ ۲:۲۳ ۰ ۰ ۱۳۵۹ ۷۷۷
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۸ خوابم نمی بره تا ندم آقا بهت سلام شور ۳.۸ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۲۴۰۴۴ ۶۳۴۵